הישגי המשרד

להלן דוגמאות להישגי המשרד, כפי שפורסמו:

בית משפט קיבל תביעה שהוגשה על ידי משרדנו, והורה לתאגיד מי אביבים להשיב לחברות יזמיות (ויתניה ונכסי דלק מוטורס) סך של 3,283,827 ₪, בתוספת הצמדה.

התפרסם : פסק דין מתיק 20781-09-16, ויתניה בע"מ ואח' נ' מי אביבים 2010 בע"מ

מדובר בפסק דין תקדימי בו נדונה לראשונה פרשנות הוראת סעיף 27(ד) לכללי תאגידי מים וביוב (דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב), תשע"ה – 2015.

בית המשפט נתן להוראה זו פרשנות רחבה – כפי עמדתנו – וקבע כי אין כל מניעה שבעל נכס יפנה לתאגיד בבקשה ובדרישה להמיר דרישה קיימת בהיטלי פיתוח בדרישה הערוכה לפי הכללים, גם לאחר תשלום הדרישה (הפרשנות המצמצמת של התאגיד לכלל 27(ד) לפיה ניתן לדרוש המרה טרם ביצוע התשלום בלבד, נדחתה).

על רקע פסיקה זו, נדרש התאגיד להשיב לחברות את ההפרש בין החיוב לפי שיטת היטלי פיתוח (4,227,292.38) לבין החיוב על כללי דמי הקמה החדשים אשר הפחיתו משמעותית את התעריפים המתבססים על עיקרון העלות הריאלית (943,465.3 ₪).

סיפור המעשה בקצרה –

מדובר בשתי חברות יזמיות הבונות במשותף את בית דלק מוטורס ברחוב החרש/לה גוורדיה, בתל אביב.

במסגרת הפרויקט המורכב הוצאו מספר היתרי בניה, והתביעה ופסק הדין מתמקדים בהיתר הבניה מיום 1.4.15.

טרם הנפקת ההיתר, הושתו על החברות היטלי פיתוח בידי העיריה והתאגיד.

דרישת התאגיד הוכנה ביום 29.3.15 ועמדה ע"ס כולל של 4,227,292.38 ₪, כאמור.

החברות שילמו את החיוב ללא דיחוי, ותוך מחאה, ביום 30.3.15.

ביום 31.3.15, יום למחרת התשלום, פורסמו ברשומות הכללים החדשים, ובהם הוראת מעבר רטרואקטיבית, החל מיום 25.3.15 ואילך, לפיה מי שקיבל דרישה בתקופה שבין 25.3.15 ועד ליום 1.5.15, יהיה רשאי לפנות לתאגיד ולדרוש המרת דרישת היטלי פיתוח בדרישה הערוכה לפי הכללים.

התובעות לא היו מודעות לכללים החדשים; והתאגיד ונציגיו גם לא דאגו ליידע אותן על הכללים ומשמעותם.

בחלוף שנה, ולאחר בדיקה של משרד הח"מ, התברר כי התאגיד שילם ביתר את הסך של 3,283,827 ₪, ומיד נעשתה פניה לתאגיד בדרישה להשבת הכספים שנגבו ביתר.

התאגיד סירב נחרצות לבקשה, והוגשה התביעה שבכותרת. יצוין, כי תאגידים אחרים, דוגמת מי רעננה, השיבו כספים במקרין דומים ללא כל קושי וללא כל צורך בהתדיינות משפטית.

במסגרת הדיון בתביעה, התקיימו שני גישורים – בפני כב' השופט צבי זילברטל מבית המשפט העליון ובפני כב' השופט יעקב שמעוני.

בשני הגישורים אומצה עמדת התובעות וניתנה הצעת מגשר .

ההצעות נדחו בידי התאגיד שעמד על קבלת פסק דין.

בסופו של יום, ויתר התאגיד על הבאת ראיות וקיום חקירות, וניתן פסק דין המקבל את פרשנות התובעות. בנסיבות הענין, חס בית המשפט על התאגיד ולא השית עליו תשלום ריבית עבור החזקת הכספים כ-4 שנים (700,000 ₪ לערך), וכן ריחם עליו בנושא ההוצאות המשפטיות.

קרא עוד

משרדנו ייצג 12 יזמים ב-4 תביעות זהות כנגד עיריית ירושלים וחסך עשרות מליוני שקלים בתשלום היטלי פיתוח לעירייה

התפרסם : ת"א 35568-07-16 שלמה כהן נ' עיריית ירושלים

בשבע השנים האחרונות, אם לא למעלה מזה, גבתה העירייה מיזמים אגרות פיתוח גם אם הם שילמו כבר את מלוא הוצאות הפיתוח למשרד השיכון. כשגילו הקבלנים בדיעבד, לאחר תקופה ארוכה, שמדובר בתשלום כפול, הם התאגדו והגישו תביעה לבית המשפט המחוזי. המגשרת שמונתה, השופטת בדימוס הילה גרסטל, קיבלה את עמדת הקבלנים וקבעה כי על העירייה לפצות אותם במיליוני שקלים. העניין הועבר לאישור ועדת הפשרות העירונית והסכם הפשרה נחתם השבוע.

את התביעה יזם הקבלן שלמה כהן, שצירף אליו קבלנים נוספים. השיטה בכל מקרים היתה דומה: הקבלן זכה במכרז של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) לקרקע לבנייה למגורים ושילם עבור המגרש. לאחר מכן חויב בהוצאות הפיתוח של הקרקע למשרד השיכון. לאחר שהעבודות בשטח התקדמו, פנתה אליו העירייה והסבירה לו כי בהתאם להסכמים ולהבנות בין העירייה למשרד השיכון עליו לשלם לה אגרות פיתוח בסך 20 אחוז נוספים מסך עלויות פיתוח הקרקע. הקבלן, שידע שהנוהל הזה מופעל גם באתרי בנייה אחרים, ציית ושילם.

כך הוקמו עשרות דירות ברחבי העיר, כשהקבלנים נאלצים לשלם כ־120 אחוז מעלויות הפיתוח האמיתיות. בהמשך השיטה השתכללה, וכבר בשלב פרסום המכרזים נוסף סעיף שהודיע מראש לקבלן שהוא יצטרך להעביר את התשלום לעירייה עם התקדמות הבנייה. כך פעלה השיטה באתרי בנייה רבים בעיר, ובכלל זה בפסגת זאב, הר חומה וגילה.

כהן: "זה ממש שיטת מצליח. כשהתחלנו לברר וראינו שיש כאן קייס רציני פנה ארגון בוני ירושלים לכלל הקבלנים ובסופו של דבר הצטרפו אלי עוד תשעה. זה פשוט כפל תשלום שאסור בחוק. מדובר כאן במיליוני שקלים. יש לא מעט מקרים שבהם עברו כבר יותר משבע שנים, כך שיש על זה התיישנות, אך אני מאמין שעוד קבלנים יבדקו ויגלו שגם אצלם זה קרה וידרשו לקבל את כספם בחזרה בדיוק כמונו". בין התובעים נמצאים הקבלן חיים זקן, חברת 'עיר דוד' וקבוצת הדר.

על פי הסכם הפשרה, העירייה תשיב לקבלנים 60 אחוז מתשלומים שגבתה בתחילה בלי שהקבלן קיבל הודעה מראש על דרישת התשלום. במכרזים המאוחרים יותר, שבהם דרישת התשלום הופיעה מראש, יפוצה הקבלן ב־20 אחוז מהסכום בלבד. גם כך מדובר במאות אלפי שקלים לכל מגרש. את הקבלנים ייצג עו"ד אילן רובינשטיין ממשרד מלכה אנגלסמן, המתמחה בתשלומים לגופים ממשלתיים ולרשויות מקומיות.

כהן:" אני מאמין שבערכאות משפטיות היו פוסקים לנו פיצוי מלא של 100 אחוז, אך זה כמובן לא בטוח והיה נמשך עוד 4-2 שנים. אז החלטנו לקבל את הצעת הפשרה".

יו"ר ארגון בוני ירושלים והסביבה בועז ישראל: "מדובר במכת מדינה, כשכל רשות מקומית מטילה על הקבלנים אגרות והיטלים כאוות נפשה. בעבר העירייה וחברת הגיחון כבר חויבו בבתי משפט להחזיר אגרות עודפות שגבו. ההחלטה הנוכחית מוכיחה שהרשויות גובות תשלומים כאוות נפשן, ויש לזכור שבסופו של דבר ההוצאה הנוספת מתגלגלת אל רוכשי הדירות, שמשלמים יותר. אני קורא לקבלנים לא להירתע ולערער על כל תשלום יתר שדורשים מהם".

העירייה: "בניגוד לנטען, לא עולה מההסכם שהעירייה גבתה אגרות סלילה ופיתוח כפולות. אנו שוללים על הסף את הטענה הזאת, וגם את האחוזים שצוינו. במספר תביעות שהגישו קבלנים נגד העירייה, לאחר בחינת מכלול השיקולים הרלוונטיים שנדונו במסגרת הליך גישור, גובש הסכם פשרה כמקובל בכל הליך משפטי".

קרא עוד

משרדנו חסך לחברת תשתיות נפט ואנרגיה כ-60% מגובה היטל השצ"פ בו חויבה החברה ע"י עיריית חיפה

התפרסם : עע"מ 2804/17‏ ‏ תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ נ' עיריית חיפה

משרדנו ייצג את חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ, בעתירה שהוגשה כנגד חיוב בהיטל שטחים ציבוריים פתוחים שהוטלו עליה על ידי העירייה.

לאחר שבית המשפט המחוזי פסק בעתירה המנהלית, כי לא נפל פגם בחיוב העותרת בהיטלי שצ"פ, הגשנו ערעור על פסק דין זה לבית המשפט העליון.

בעקבות הערעור וההליכים שניהלנו בשם המערערת, הושג הסכם פשרה עם המשיבה במסגרתו הופחת החיוב בשיעור של כ-60%, ונחסכו למערערת מיליוני ₪.

קרא עוד

בית משפט קבע כי יש לראות במתקני השו"ב של רכבת ישראל כ"רחוב" הפטור מתשלום ארנונה

התפרסם : עמ"נ 17456-10-16 רכבת ישראל נגד מ.א דרום השרון

העתירה שלפנינו הוגשה מטעם משרדנו בשם רכבת ישראל (להלן: "העותרת"), כנגד מועצה אזורית דרום השרון (להלן: "המועצה"), בשל חיוב שני מתקני השליטה והבקרה (להלן: "מתקני השו"ב") – האחד בתחנת אלישמע, והשני בתחנת ראש העין דרום – בארנונה כללית.

החל מסוף שנת 2016, החלה המועצה לחייב את מתקני השו"ב בארנונה כללית, תחת הסיווגים "מתקני ייצור והשנאה" ו"קרקע תפוסה". כנגד חיובים אלה טענה העותרת, כי יש לראות במתקני השו"ב "רחוב" הפטור מארנונה, וזאת לפי פקודת העיריות, ופקודת מסילות הברזל.
עוד טענה העותרת, כי חיוב המתקנים בארנונה כללית אינה תואמת את השימוש הנעשה בהם בפועל: מדובר במתקנים ממוחשבים שהחליפו מערכת ידנית ישנה יותר של סמאפורים (רמזורים). אין בהם חיבור תשתיות מים, או מתקנים המאפשרים שהות במקום, והמבנה שהוקם מסביבם, נועד לשמור על שלמות ותפקוד המתקנים.

בדיון בוועדת הערר נקבע כי אמנם אין הגדרה מתאימה בצווי הארנונה של המועצה למתקני השוב, אך יש לראות בהם כ"בניין" ולא כ"רחוב" לעניין פקודת העיריות, מכאן שיש לחייב את המתקנים בארנונה כללית, לפי סיווג שיורי "בנין המשמש למטרות שאינן מנויות בסעיפים אחרים לפי צו המיסים". כנגד החלטה זו הוגשו ערעורים הן מטעם העותרת כנגד הקביעה כי מתקני השוב הם בגדר "בניין", והן מטעם המועצה כנגד סיווג הנכסים בסיווג השיורי לעיל.

בפסק דינו, שניתן ביום 18.5.18, קיבל בית המשפט את טענותיה של העותרת, ודחה, כפועל יוצא, את הערעור של המועצה. בית המשפט קבע כי יש לראות את המתקנים כ"רחוב" הפטור מארנונה, לאור תכליתו ושימושו בפועל. המתקנים החליפו מערכת ישנה יותר, שנועדה – כמו מתקני השו"ב עצמם – לצורך שליטה ובקרה של תנועה לאורך מסילת הברזל, ולפיכך מהווים חלק בלתי נפרד ממנה. המבנה שמקיף את המתקן לא הוקם כמבנה בפני עצמו, ויעודו לשמור על תקינות המתקן כנגד גורמים חיצוניים.

קרא עוד

בית המשפט העליון דחה את בקשתה של עיריית קריית ביאליק לעיכוב ביצוע פס"ד של בית המשפט לעניינים מנהליים, אשר קבע בפסק דינו כי על העירייה לפנות את כל האשפה מנכסי העותרת ללא יוצא מן הכלל

התפרסם : עע"מ 1459/17 עיריית קריית ביאליק נגד מרב מזון כל בע"מ

המדובר בעתירה שהוגשה מטעמה של רשת הסופרמרקטים אושר עד, כנגד עיריית קריית ביאליק בגין אי מילוי חובתה של זו לפנות את האשפה מנכס החברה בעיר. העתירה התקבלה ביום ה26.1.17, ונקבע כי עד אשר יאושר לעירייה חוק עזר מתאים המבחין בין "פסולת רגילה", ו"פסולת עודפת", מוטל עליה פינוי כל האשפה מהנכס.
העירייה הגישה ערעור על החלטה זו, ובצידה בקשה לצו זמני לעיכוב פסק הדין, בטענה שיש סיכוי גבוהה שהערעור שהגישה יתקבל, וכי ביצוע של פסק הדין מטיל על העירייה נטל כלכלי משמעותי, ואינו אפשרי לביצוע במידי.
בהחלטה שניתנה ביום 19.3.18, דחה בית המשפט העליון את הבקשה, לצו זמני באומרו שהרשות לא הרימה את הנטל להראות נזק בלתי הפיך שייגרם לה מביצוע פסק הדין.

קרא עוד

בית המשפט אישר תביעת השבה בגין חיוב יתר בארנונה כתובענה ייצוגית כנגד עיריית רמת גן

התפרסם : עע"מ (מינהליים ת"א) 51584-02-15 אביעד טאוב נ' עיריית רמת גן

עניינה של הבקשה בדרישה להשבת כספים אשר גבתה המשיבה ביתר בגין ארנונה כללית. לטענת המבקש, הוא חויב ע"י המשיבה בגין דירת מגוריו לפי תעריפי "אזור ב'" שעה שהייתה צריכה לחייב לפי תעריפי "אזור ד'"

ביהמ"ש אישר את הבקשה וקבע, כי תמוהה טענת המשיבה, כעת ובדיעבד, כי היא פעלה בניגוד ללשון צווי הארנונה שלה במשך עשור, מאחר שהצווים לא קיבלו את אישור השרים. קבלת הטיעון האמור תביא למצב שבו חוטא יצא נשכר, שכן המשיבה, אשר פעלה שלא כדין שעה שלא טרחה לקבל את אישור השרים לצווי הארנונה לשנים 2004-2013, תוכל להשתמש בטעם זה כנימוק להצדקת התעלמותה מלשונם הברורה של צווי הארנונה שלה. הדברים מקבלים משנה תוקף, שעה שמביאים בחשבון, כי המשיבה אישרה את הצווים האמורים, שנה אחר שנה, במשך עשור. אם אמנם הצווים לא קיבלו את אישור השרים, כנדרש, היה על המשיבה לפעול לקבלת אישור השרים, או לתקן את הצווים באופן שישקפו את הדברים כהווייתם, ולא להוסיף ולאשר את הצווים, שנה אחר שנה, במשך כעשור. מאחר שהמשיבה לא פעלה כך, הרי שאין לקבל את הטענה כי גביית ארנונה בהתאם לצווי הארנונה ההיסטוריים של המשיבה הייתה כדין, ובוודאי ובוודאי שאין כל מקום לקבל טענה כאמור מפי רשות מינהלית, אשר מחויבת בחובת הגינות מוגברת ביחסיה מול הפרט, ואשר בידיה ניתן, לצד הסמכויות המוקנות לה בחוק, פיקדון יקר ערך, הוא אמון הציבור.

קרא עוד

בית המשפט הורה על תשלום כספי פיצויים בגין הפקעת שטחים בעיר אשקלון

התפרסם : ה"פ 47859-01-15 אפרידר החברה לשכון ולפתוח ישראל בע"מ נ' עיריית אשקלון ואח'

משרדנו ייצג את חברת אפרידר במספר תובענות למתן סעד הצהרתי, לפיו היא זכאית לתשלום פיצויים בגין הפקעת זכויותיה בשטחי קרקע שונים שהיו מצויים בבעלותה בעיר אשקלון.

בשל אופיין של הטענות, אוחדו התיקים, ופסק הדין שניתן מתייחס לכולן – בשינויים המחויבים ובזיקה לעובדות הפרטניות ולטענות הצדדים ביחס לכל אחד מהם.

בפסק דינו, קיבל בית המשפט את התביעות לתשלום פיצויי הפקעה בגין חלקות הקרקע, נשוא התיקים תוך שהוא דוחה את טענות העירייה והוועדה במלואן .

 

קרא עוד

בית המשפט הורה לעיריית קריית גת לפנות את כל אשפת העותרות עד להתקנת חוק עזר לפינוי אשפה

התפרסם : עת"מ 50971-02-17 ביג מגה אור קרית גת בע"מ ואח' נ' עירית קרית גת

המשרד ייצג את חברת ביג מגה ואת חברת א.ב.א ויקטורי בעתירותיהן שאוחדו, נגד עיריית קרית גת. בית המשפט קבע לאור עמדת הפסיקה כי רשות מקומית יכולה לגבות אגרה לפינוי אשפה חריגה כאשר יש בחוקי העזר שלה קריטריונים שלפיהם ניתן לאבחן אשפה בסיסית מאשפה חריגה. חוק העזר של קרית גת לא מכיל כל הבחנה כזו. בהעדר הקריטריונים לאבחון סוגי האשפה בחוקי העזר שלה, קבע בית המשפט כי המשיבה אינה רשאית לפטור עצמה מפינוי האשפה של העותרות.

קרא עוד

בית המשפט הפחית את הריבית על חוב הארנונה – מ"ריבית פיגורים" ל"ריבית משפטית"

התפרסם : עעמ 330/16 עמיחי מלונות בע"מ נ' עיריית נצרת עילית

המשרד ייצג בעתירה מנהלית את עמיחי מלונות, המחזיקה בית מלון בעיר נצרת עילית. לאחר שנדחתה העתירה על ידי בית המשפט המחוזי, הוגש ערעור לעליון ובו קיבל בית המשפט את הערעור בכל הנוגע לנושא הריבית החלה על חוב הארנונה. בית המשפט קבע כי מהצעות הפשרה שהוחלו בין הצדדים, כמו גם מסמכים נוספים עולה, כי גם העיריה סברה בשעתו כי אין מקום לנקוט בסנקציה של ריבית פיגורים מכוח חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה).

קרא עוד

בית המשפט נתן תוקף להסכמת הצדדים לפיה עיריית פתח-תקווה תישא בנטל פינוי האשפה

התפרסם : עת"מ 26433-10-16 מרב מזון כל בע"מ נגד עיריית פתח-תקווה

המשרד ייצג בעתירה מנהלית את חב' מרב מזון כל בע"מ המפעילה רשת מרכולים בשם "אושר עד". בעתירה נטען, כי על העירייה חלה החובה לפנות בעצמה ועל חשבונה את האשפה מהסניף של החברה בעיר פתח תקווה. לאחר הגשת העתירה, ובמסגרת משא ומתן שנוהל על ידי משרדנו, נחתם הסכם פשרה אשר קיבל תוקף פסק דין, ולפיו העירייה תישא בנטל פינוי האשפה מהנכס באופן אשר מהווה חיסכון משמעותי לחברה. גובה החיסכון לחברה הוא 15,000 ₪ לחודש למשך 3 שנים לפחות, ולפיכך מדובר בחיסכון של למעלה מחצי מיליון ₪ בהתייחס ל- 3 שנים.

קרא עוד

בית המשפט העליון דחה את דרישתה של עיריית ראשון לציון לתשלום היטלי פיתוח בעקבות שיהוי רב בדרישת העירייה

התפרסם : עתמ (מרכז) 53549-05-14 אברהם שלום נ' עירית ראשון לציון

המשרד ייצג בעתירה מנהלית 5 תושבי שכונת נחלת יהודה בראשל"צ, בעתירתם אשר עסקה בשאלה – האם רשאית עיריית ראשון לציון לדרוש מהעותרים היטלי פיתוח בעד תשתיות שהוקמו לפני כ- 20 שנים, מבלי שדרשה חוב זה בעבר? בימ"ש לעניינים מנהליים קיבל את העתירה בקבעו כי בחזקת תקינות המעשה המנהלי אין כדי לפתור את הרשות מלבסס את דרישתה לתשלום היטל מכל וכל ואין היא פותרת אותה ממתן תשובות מלאות לשאלות האזרח המבקש לברר את מקור חיובו. עוד קבע בית המשפט כי ככל שתבקש הרשות לגבות חוב ישן יותר, שנעשו פחות מאמצים לגבותו – כך תיטה הכף לדעה שלפיה גבייתו תעמוד בניגוד לחובתה לפעול בהגינות.

במקרה הנ"ל – המשיבה נמנעה כליל מניסיונות אכיפה, ותק החוב הוא רב שנים והעותרים לא עשו דבר כדי להתחמק מהחוב. ברי, כי אינטרס העותרים עולה כאן על האינטרס הציבורי ואין מנוס מלקבוע שהמשיבה השתהתה שיהוי ניכר וחסר אחריות בגביית החוב.

המשיבה ערערה לעליון, ולאחר המלצת בית המשפט החליטה לחזור בה מערעורה.

קרא עוד

בית המשפט נתן תוקף להסכמת הצדדים לפיה יושבו ללקוחות המשרד כספים ששולמו ביתר עבור היטלי פיתוח

התפרסם : ת.א. 33949-12-13 מצלאוי חב' לבנין נ' עירית קרית אונו ואח'

המשרד ייצג את חברת מצלאוי שזכתה במכרז B.O.T לבניה והפעלה של קנטרי קלאב ציבורי בקרית אונו. במסגרת הפרויקט הנ"ל, קיבלה החברה דרישה לתשלום אגרות בנייה והיטלים בסכומים גבוהים מהרגיל. החברה העלתה טענות כנגד חוקיות החיוב באגרות הבנייה במסגרת ת.א. 27560-02-14 וכנגד חוקיות הדרישה לתשלום היטלי הפיתוח במסגרת הליך 33949-12-13. משרדינו פעל לצורך סילוק המחלוקות בין הצדדים בדרך של פשרה, ולאחר משא ומתן ביניהם הושבו לחברת מצלאוי למעלה מ-3 מיליון שקלים.

קרא עוד

בית המשפט נתן תוקף להסכמת הצדדים לפיה יושבו ללקוחות המשרד כספים ששולמו ביתר עבור היטל סלילה

התפרסם : ת.א.19044-02-14 אביב ושות' חברה קבלנית לעבודות ציבוריות ועבודות בנין בע"מ נגד עיריית הוד השרון

המשרד ייצג את חברת אביב בתביעתה נגד עיריית הוד השרון. התביעה הוגשה כנגד דרישה לתשלום היטל סלילה בפרויקט "בוסתן אביב", ובמסגרת הטיפול המשפטי בתיק הועברה המחלוקת להתדיינות בפני מגשר. בסופו של הליך הגישור חתמו הצדדים על הסכם פשרה לפיו יושבו לחברת אביב ושות' מאות אלפי שקלים שנגבו ביתר בגין היטל הסלילה בפרויקט.

קרא עוד

בית המשפט נתן תוקף להסכמת הצדדים לפיה יושבו מיליוני שקלים מתאגיד המים "מי רמת גן" ללקוחות המשרד, כספים אשר נגבו ביתר

התפרסם : ת"א 22230-01-14 רוגובין תדהר אביב יזום פרויקטים 2002 בע"מ נ' מי רמת גן בע"מ

המשרד ייצג את היזמים רוגובין, תדהר וחברת אביב בתביעתם נגד תאגיד המים מי רמת גן, העוסקת בחיובי מים וביוב שהוטלו עליהם שלא כדין עם הקמת פרויקט "מגדל ספיר". בעקבות הגשת התביעה ולאחר משא ומתן ארוך עם הצדדים הגיע משרדינו לפשרה עם תאגיד המים, לפיה יושבו ליזמים מיליוני שקלים אשר נגבו מהם ביתר.

קרא עוד

בית המשפט חייב את עיריית חדרה להשיב כספים ששולמו ביתר עבור הוצאות תכנון תב"ע

התפרסם : ת.א. 43357-06-14 פרדסי בית אליעזר (רוטמן) בע"מ נ' ועדה מקומית לתכנון חדרה ואח'

המשרד ייצג את חברת פרדסי בית אליעזר בתביעה להשבת כספים שנגבו ביתר על ידי עיריית חדרה, בעבור הוצאות תכנון תב"ע חד/1200. בעקבות פסק הדין בבית משפט השלום בחיפה אשר הורה לעיריית חדרה להשיב כמחצית מהכספים שנגבו ביתר, הוגשה תביעה על ידי המשרד להשבה של כספים נוספים. לאחר הגשת התביעה ובתום משא ומתן עם העירייה, נחתם הסכם הפשרה, לפיו יושבו ללקוחותינו כספים נוספים.

קרא עוד

בית המשפט חייב את עיריית אור יהודה להשיב קרקעות שהופקעו על ידה

המשרד ייצג בעלי קרקע אשר חלקותיהם הופקעו על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אור יהודה – אזור.

במסגרת עתירה שהוגשה על ידינו נטען כי מטרת ההפקעה נזנחה ולכן יש להשיב את הקרקע לבעליה. בית המשפט קיבל את טענות משרדינו.

פסק הדין מהווה תקדים בנושא התכנון והבנייה בכלל ובנושא זניחת ההפקעה בפרט, ונעשה בו שימוש רב בנושא ביטול הפקעות.

עת"מ (מנהלי ת"א) 1132/01 בירנבוים ואח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אור יהודה – תכנון ובנייה, הפקעות (26 ביוני 2002)

קרא עוד

בית המשפט כפה על עיריית חדרה ליתן רשיון עסק בניגוד לעמדתה

זוהי עתירה שהוגשה נגד ראש עיריית חדרה ומחלקת רישוי עסקים בעירייה, בעניין התנגדותה של העירייה לתת למשיבים רישיון עסק לפתיחת יריד פתוח, בכפוף לתנאים הנדרשים בחוק. ממצאים ועדויות שהובאו ע"י באי כוח העותרים הצביעו על כך שהאיסור על פתיחת שווקים נוספים מצד העירייה אינו מוחלט אלא יחסי, והדבר עולה גם מהחלטת העירייה, שבד בבד עם סירובה לאשר מתן רישוי עסק למבקשים, ציינה כי "כל בקשה שתובא בפני העירייה להקמת שוק תידון לגופה". מכאן קבע בית המשפט כי ניסוחו של סעיף 2א' לחוק, מעניק לרשות הרישוי חופש רב לתחום את עסקי הרוכלות. חופש זה פותח פתח נרחב להעדפות שלא כחוק ולהפליה, ולכן, בנסיבות אלו, בית המשפט מצא לנכון לקבל את טענות העותרים ולתת להם רישיון עסק בכפוף למילוי התנאים בחוק.מקרה זה מהווה תקדים, שכן בית המשפט התערב בשיקול דעת הרשות וקבע כי הופעל בצורה לא סבירה.
עתמ (חי') 3004/06 עמית ברנע נ' חיים אביטן ראש עירית חדרה (4 בספטמבר 2006) .

קרא עוד

בית המשפט הגדיל פיצויים שניתנו לנכסים שערכם ירד בעקבות אישור תוכנית בניין עיר

התובעות הגישו תביעה לתשלום פיצויים בגין פגיעה במקרקעין, לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, עקב אישור תוכנית מפורטת מתא/15, אשר אישרה את הרחבת כביש גהה והקמת מחלף קומתי, באופן אשר ע"פ הנטען פגע בפרויקט המגורים של התובעות "גני ערמונים", שהוקם לצד כביש גהה. ביהמ"ש המחוזי קיבל את התביעה בקובעו כי הפגיעה במקרקעין לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה נמדדת ע"פ מבחן אובייקטיבי. המועד הקובע להערכת הנזק הוא יום תחילת התוכנית, או מייד בסמוך לאחריו, תוך השוואת מצב המקרקעין במועד זה, למצבם לפני התוכנית הפוגעת. ההלכה היא כי פגיעה לעניין סעיף 197 כוללת פגיעה עקיפה, ולא רק פגיעה ישירה, הנגרמת ע"י התוכנית עצמה. כך הוא הדבר כאשר התוכנית הפוגעת מתירה לבנות על מקרקעין סמוכים מבנה המהווה מטרד, כגון רעש או ריח, או מבנה הגורם לחסימת אור, איוורור ונוף; גם פגיעה שכזו נכללת בסעיף 197. כמובן שהוכחת פגיעה עקיפה שכזו דורשת הוכחת קשר סיבתי בין התכנית שאושרה לבין הפגיעה הנטענת. בית המשפט קיבל את טענתנו כי ניתן להסיק את עצם הפגיעה, מכך שהוכחה ירידת קצב עליית המחירים בדירות "הרועשות" לעומת הדירות "השקטות",כך ניתן לכמת את שיעור הפגיעה כתוצאה מהתוכנית הפוגעת. סכום הפיצוי שנפסק עומד על כ- 15 מיליון ₪.

ת"א 844/94 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת גן נ' י.פ.ה.ר. פרדסים לפרי הדר בע"מ (28 באוגוסט 2007).

קרא עוד

פשרה בין קבלני ירושלים לגיחון שהושגה על ידי המשרד, תוזיל בניית דירות באלפי שקלים

התפרסם : כלכלסיט

בשורה לקבלנים הירושלמים. הסכם פשרה שנחתם בבית המשפט העליון בין ארגון הקבלנים של ירושלים לבין תאגיד המים בעיר – חברת הגיחון שבבעלות העירייה – קובע כי תשלומי אגרות פיתוח המים בירושלים יופחתו בכ־20%, מדצמבר 2008 ואילך. משמעות ההסכם היא כי עלות בניית יחידת דיור ממוצעת תוזל עבור הקבלנים בכ־4,000-5,000 שקל.
מדובר בהישג משמעותי עבור הקבלנים, שמשמעותו הוזלה שיכולה להגיע עד ל־500 אלף שקל כאשר מדובר בפרויקט בהיקף של כ־100 יחידות דיור. זאת בנוסף להחזרים שיקבלו עבור פרויקטים שעבורם שולמו אגרות מ־2008. על פי הערכות, הקבלנים לא יגלגלו את ההפחתה לפתחו של הצרכן הסופי – רוכש הדירה – ולכן לא צפויה להיות לכך השפעה אמיתית על מחירי הדירות בעיר.

קבלני ירושלים הגישו תביעה ראשונה בנושא היטלי המים ב־2005, לאחר שחישובים שביצעו אנשי מקצוע הראו שהסכומים שנגבים מהם אינם סבירים. בשנת 2008 זכה ארגון קבלני ירושלים, שיוצג על ידי עו"ד אילן רובינשטיין ממשרד אנגלסמן ושות', בתביעה ראשונה בנושא בבית המשפט המחוזי אשר חייב את הגיחון בהורדת הסכומים. הנתבעים ערערו לעליון, ושם נחתם לאחרונה הסכם הפשרה שאושר גם על ידי יוסי שכטר, מנכ"ל ארגון קבלני ירושלים, ושמוליק לוי, יו"ר הארגון.

קרא עוד

בית המשפט השיב היטל סלילה ששולם לאחר שלא נסלל כביש על ידי עיריית פתח תקווה

המשרד ייצג את חברת הבת של אמריקה ישראל בחיובים בגין היטל סלילה לאחר שהחברה בנתה בניין חדש במקום בניין ישן יותר שנהרס, בית המשפט קבע כי על העירייה להשיב את היטל הסלילה וזאת מכיוון שעבודות הסלילה הסתיימו שנים רבות לאחר בניית הבניין, וכמו כן נקבע כי עבודות קרצוף הכביש, אינן עבודות סלילה כטענת העירייה. בנוסף להיטל הסלילה, טען המשרד כי אגרת חיבור המים נגבתה בניגוד לתעריף הנכון בחוק העזר, בית המשפט קיבל את טענות המשרד הן בעניין אגרת חיבור המים והן בעניין היטל הסלילה.
תא (ראשל"צ) 3615-05 צריחי רוטשילד פתח תקוה בע"מ נ' עיריית פתח תקוה (7 בפברואר 2010)

קרא עוד

בית המשפט לענינים מינהליים ביטל חיוב בהיטל פיתוח שהוטל על ידי עיריית ראש העין בגין בנייה חריגה

אשבד נכסים חכרה מגרש באזור התעשייה בראש העין, במסגרת הסכם החכירה התחייבה העותרת כלפי חברת מבני תעשיה, לשאת בעלות פיתוח השטח לפי היתר הבניה, העירייה התחייבה שלא לגבות מחברת מבני תעשייה תשלום נוסף בגין דמי פיתוח, לאחר שחברת אשבד ביקשה לבנות בניה נוספת בשטח, עיריית ראש העין דרשה תשלום של אגרות והיטלים בגין התוספת. אשבד באמצעות המשרד טענה בעתירה כי לא הוכח ביצוע עבודות תשתית בפועל בשטח האזור על ידי העירייה המצדיקות חיוב באגרות והיטלים, בית המשפט קיבל את טענת העותרת וקבע כי חיובי העירייה באגרות והיטלים במקרה זה אינן כדין, והודעת התשלום בטלה.
עתמ (ת"א) 1757/07 אשבד נכסים בע"מ נ' עיריית ראש העין (29 נובמבר 2009)

קרא עוד

בית המשפט ביטל חיוב בהיטל מים שהוטל על ידי עיריית מודיעין

בהמשך לקביעת העליון בפרשת מודיעין, שם יצג המשרד את הקבלנים שחויבו שלא כדין באגרת חיבור מים, הוגשה תביעה על ידי קבלנים נוספים שבנו במודיעין להשבה של אותה אגרת חיבור מים. משרדנו ייצג את ארבעת הקבלנים, ובית המשפט קבע כי על העירייה להשיב גם להם את התשלום בגין אגרת חיבור מים, בית המשפט דחה את טענת העירייה בדבר זכותה להביא מקורות סמכות נוספים להטלת האגרה, שכן מקורות אלו לא אוזכרו בהליכים הקודמים שהתקיימו בין המשרד לבין העירייה.

תא (ת"א) 49024/04 ‏ ‏ צרפתי צבי בע"מ נ' עיריית מודיעין (31 מרץ 2009)

קרא עוד

בית המשפט לעניינין מינהליים ביטל חיוב בהיטלי פיתוח שהוטלו על בנייה ללא היתר

עיריית ראשון לציון דרשה מהעותר תשלום בגין אגרות והיטלים בגין בניה שהתברר בדיעבד כי נבנתה ללא היתר, למרות היות המבנה בנוי ללא היתר, בית המשפט קיבל את טענת העותר וביטל את דרישות התשלום, שכן העירייה לא הוכיחה את הזיקה הנדרשת בין עבודות הפיתוח לבין הבניה בפועל של הנכס שהסתיימה שנים רבות לפני דרישת התשלום.

עת"מ 2235/07 אברהם בנדט נ' עיריית ראשון לציון ( 18 בפברואר 2009).

קרא עוד

בית המשפט פסל תעריפי היטלי מים שנקבעו על ידי עיריית ירושלים

משרדנו ייצג את התאחדות הקבלנים וארגון קבלני ירושלים בענין סבירות תעריפי אגרות מים חדשים, אשר הועלו בעשרות אחוזים.
לאחר מאבק משפטי לא פשוט, אשר בו נבחנו היבטי תחשיב חוק העזר של עירית ירושלים בדבר אספקת מים, בית המשפט מקבל את טענותינו וקובע, כי תעריפי אגרות המים אכן הינם בלתי סבירים ובהתאם לזאת, פוסל הוא תעריפים חדשים אלו.

ת.א. (י-ם) 4076/02 התאחדות הקבלנים והבונים בישראל נ' עירית ירושלים (14 בדצמבר 2008)

קרא עוד

בית המשפט העליון ביטל היטלים שהטילה עיריית מודיעין על קבלן שבצע את התשתיות בעצמו

זוהי תביעה כספית להשבת סכומי כסף שגבתה עיריית מודיעין מן התובעות שלא כדין בגין אגרת חיבור למפעל המים. תובענה זו הוגשה על ידי התאחדות הקבלנים ומספר חברות קבלניות. בית המשפט המחוזי דחה את התובענה וקבע כי העירייה אכן היתה מוסמכת לגבות את האגרה כאמור. על פסק הדין הוגש ערעור לבית המשפט העליון (ע"א 3888/99). הערעור נתקבל ובית המשפט העליון קבע כי העירייה אינה מוסמכת לגבות את האגרה מכיוון שהחברות הן אלו שהניחו את הצינורות לחיבור לאתרי הבנייה שבאחריותן לצנרת העיר, ולא העירייה. הנתבעת עתרה לבית המשפט העליון בבקשה לקיום דיון נוסף (דנ"א 9777/01), אולם בקשתה נדחתה. בית המשפט נתן דעתו לכך, שגם כאשר מוצו כל ההליכים המשפטיים מצד הנתבעת, עדיין נאלצו החברות להמתין מספר שנים על מנת לקבל את כספן בחזרה, ולכן, נפסק כי התובעת תישא בתשלום מלוא ההוצאות, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק.
תא (מרכז) 6115/07 התאחדות הקבלנים הארצית נ' עירית מודיעין.

קרא עוד

בית המשפט ביטל תעריפי סלילה, ביוב ותיעול שהותקנו על ידי עיריית באר שבע

בית המשפט קיבל את טענות העותרים, ארגון הקבלנים הארגון וחברות קבלניות העוסקות בבניה, כי תעריפי הכבישים והמדרכות, הביוב והתיעול, שאושרו על ידי העירייה, ופורסמו במסגרת חוקי עזר לעיר באר-שבע בשנת 2000,הינם בלתי חוקיים, בלתי סבירים ובטלים, וכן, שהעירייה אינה רשאית לגבות מהתובעים אגרות והיטלים על פי התעריפים האמורים, ואינה רשאית להעלות את תעריפי הביוב מעבר לאלו שהיו נהוגים ביום 30.9.00. העותרים הוכיחו, כי העירייה השיתה חיוביים המבוססים על ביצוען של תשתיות, שלא בוצעו על ידה, ולקחה בחשבון עלות סלילת כבישים שנסללו טרם פרסומם של חוקי העזר הרלוונטיים. לאור הראיות והלקויים שנחשפו במהלך המשפט, קבע ביהמ"ש כי התעריפים הינם בלתי חוקיים ובלתי סבירים באופן קיצוני, ולכן הורה על ביטולם של חוקי העזר החל מיום 31.12.07.
פסק דין זה, כמו גם דומים לו בחולון ובירושלים, מהווה דוגמא למהלכים מורכבים שמוביל משרדנו, הנוחל הצלחה אף בפסילת חוקי העזר ותעריפי הפיתוח עצמם.

תא (ב"ש) 1043/02 התאחדות הקבלנים והבונים נ' עיריית באר שבע (25 בינואר 2007)

קרא עוד

בית המשפט המחוזי קיבל טענות של חוסר סבירות בתעריפי פתח תקווה וצווהעל השבת תשלומים

במקרה זה קיבל בית המשפט המחוזי בתל-אביב (השופטת פלפל) את טענותינו לגבי אגרות והיטלי פיתוח ובעיקר לגבי היטלי סלילה. התוצאה – השבה של מליוני ₪ לחברה.

ת.א. 2272/01 א.פ.ד. מקרקעי מרכז בע"מ נ' עירית פתח-תקוה (14 במאי 2006)

קרא עוד

בית המשפט המחוזי חייב את עיריית תל אביב להשיב היטלי פיתוח

בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את טענות חברת מנחמי, שיוצגה על ידי משרדנו, לפיהן חב' מנחמי שילמה לחברת חלמיש,בעת שרכשה ממנה קרקעות בכפר שלם, תשלומים עבור עבודות פיתוח, ולא היה מקום לגביית תשלומי פיתוח נוספים על ידי העיריה.

לפיכך הורה בית המשפט לעיריה להשיב לחברת מנחמי את מרבית תשלומי הפיתוח שגבתה ממנחמי, בסכום של למעלה מחמישה מיליון ₪.
ת.א. (ת"א) 244/98 מנחמי 1987 בע"מ נ' עיריית תל אביב (26 בדצמבר 2005) .

קרא עוד

בית המשפט ביטל חיוב בהיטלי ביטוח ש"לקה" בהצמדה כפולה

השופטת צ. ברון קיבלה בבית המשפט המחוזי בתל-אביב את טענות משרדנו אשר ייצג את חברת לוינשטיין, שלפיהן היטל הסלילה ביהוד "נגוע" בכפל הצמדה. משמעות פסק דין זה לגבי העירייה היא כי היא גבתה מנישומים שונים סכומי יתר המוערכים על ידי המשרד במיליוני ש"ח.

ת.א. 2413/99 משולם לוינשטיין ביצוע (1986) בע"מ נ' עיריית יהוד – היטל סלילה (8 בינואר 2001)

קרא עוד

בית המשפט אסר על שינוי רטרואקטיבי של שיעורי הארנונה

בית המשפט המחוזי קיבל את טענת התובעת, "שיש אלוני", אשר יוצגה על ידי משרדנו, שלפיה אין לתקן חיוב ארנונה ולשנותו באופן רטרואקטיבי.
כתוצאה מכך נחסכו לחברה מיליוני ש"ח. בעניין זה נקבעה הלכה חשובה בדבר איסור על חיוב רטרואקטיבי בארנונה כללית.

ה.פ. (חיפה) 405/00 תשלובת ח. אלוני בע"מ נ' עיריית נשר – ארנונה תעשיה (15 בינואר 2002)

קרא עוד

בית המשפט ביטל חיובים בהיטל סלילה

חברת "משולם לוינשטיין" יוצגה על ידי משרדנו.
בית המשפט העליון קיבל את טענות החברה וקבע בין היתר כי אין לחייב בהיטל סלילה מקום שהעירייה לא ביצעה סלילה בסמוך לנכס אלא שהיא מסתמכת על כביש ישן, שלא נסלל בתקופת חוק העזר הרלוונטי.

פסיקה זו מהווה הלכה ונדבך חשוב בתורת חיובי האגרות והיטלי הפיתוח.
ע"א 7316/97, 7450 עיריית ראשון לציון נ' משולם לוינשטיין הנדסה וקבלנות בע"מ, תק-עליון 99(3)117 – היטלי כבישים (24 באוקטובר 1999)

קרא עוד

בית המשפט העליון ביטל חיובים של היטלי מים וביוב מחמת כך שהרשות לא נשאה בעלות ביצוען

חברת "בן יקר גת" יוצגה על ידי משרדנו. בית המשפט העליון אימץ את טענות המשרד וקבע בפס"ד תקדימי, כי אין לחייב באגרות והיטלי מים וביוב שעה שהמועצה לא ביצעה את עבודות התשתית.

פסק דין זה קבע "תמרור אזהרה" לרשויות המקומיות השונות בענין גביית אגרות פיתוח באזורי פיתוח.

ע"א 2939/93 מ.מ. ראש העין נ' בן יקר גת ואח', תק-עליון 96(3)231 – היטל פיתוח (18 באוגוסט 1996)

קרא עוד

בית המשפט הפחית היטל סלילה שהוטל על קניון עומר בחדרה

קניון "עומר" בחדרה יוצג על ידי משרדנו בעניין אי חוקיות היטל סלילה אשר הושת עליו על ידי העירייה. טענותינו בעניין נתקבלו על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה.

סכום ההחזר היה למעלה ממליון ש"ח.

ת.א. (חיפה) 1081/98 עומר הנדסה נ' עיריית חדרה – היטלי כבישים.

קרא עוד

בית המשפט המחוזי הפחית היטל תיעול ב- 50% לקבלנים בחולון

פסק דין אשר ניתן בבית המשפט המחוזי בת"א. התובעים, ארגון הקבלנים והבונים בחולון וכן עשר חברות קבלניות נוספות יוצגו על ידי משרדנו.
תביעת התובעים התקבלה בעניין אגרת תיעול, ונקבע כי יש להפחיתה ב-50%. לטענת העירייה, המדובר ב"נזק" של כ-35 מיליון ש"ח.

בית המשפט העליון ביטל את אגרת התיעול לאור אי סבירותה.

ת.א. (ת"א) 436/97 ארגון הקבלנים והבונים בחולון ואח' נ' עיריית חולון ואח' – היטלי פיתוח

קרא עוד

בית המשפט העליון ביטל היטל חיבור מים שהוטל על קבלנים במודיעין

התובעים, מספר רב של חברות קבלניות, יוצגו ומיוצגות (עד היום) בעניין זה על ידי משרדנו.
במסגרת תביעה זו קיבל בית המשפט העליון את עמדת משרדנו, אשר לפיה אין לגבות אגרת חיבור למפעל מים, שעה שהרשות המקומית לא ביצעה את התשתית.
לטענת המועצה, ה"נזק" שנגרם לה כתוצאה מהפסיקה מוערך בכ-12 מיליון ש"ח.

ע"א 3888/99 התאחדות הקבלנים הארצית ואח' נ' מועצה מקומית מודיעין – היטלי פיתוח (6 בפברואר 2000).

קרא עוד

בית המשפט ביטל היטל מבני ציבור שהוטל על ידי עיריית חולון

העותרים, התאחדות הקבלנים והבונים בישראל, ארגון הקבלנים והבונים – חולון וכן שמונה חברות קבלניות נוספות, יוצגו על ידי משרדנו.
בג"צ קיבל את עמדת משרדנו, אשר לפיה אגרת מבני ציבור שביקשה עיריית חולון להשית על קבלני חולון, אינה חוקית ואין לגבותה.

המדובר בפס"ד תקדימי, שהביא עד היום לחסכון (דרך שלא מושתת אגרת מבני ציבור) הן בחולון והן ברחבי הארץ בסדר גודל של עשרות ואף מאות מיליוני ₪ (כך על פי הערכה).

בג"צ 6249/96 התאחדות הקבלנים והבונים בישראל ואח' נ' ראש עיריית חולון ואח', פ"ד נב (2)42 – היטלי מבני ציבור (29 במרץ 1998)

קרא עוד

בית המשפט ביטל חיוב בגין חיבור מבנה למתקן מים

בית משפט השלום קיבל את טענת החברה, אשר יוצגה על ידי משרדנו, וקבע כי אין מקום לחייב את החברה באגרת חיבור למפעל מים בגין מקום שהיה קיים בו מבנה ישן אשר היה מחובר למפעל מים.

התוצאה, השבת מאות אלפי ש"ח לידי החברה וחשיפת העירייה לתביעות השבה בהיקף של מיליוני ש"ח.

ת.א. 2619/02 א.י. אמריקה ישראל להשקעות בע"מ נ' עיריית רמת-גן – אגרות והיטלי פיתוח (2004)

קרא עוד

מקום שהעירייה לא בצעה חיבור למתקן מים – לא ישולמו היטלי פיתוח מים

בית משפט השלום קיבל את טענות התובעות, אשר יוצגו על ידי משרדנו, וקבע כי אגרת חיבור מים לא תשולם במקום שהעירייה לא ביצעה בו חיבור למפעל מים חדש.

התוצאה – הושבו לתובעות למעלה מ – 1.5 מיליון ש"ח. ת.א. 20496/01 השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ ו- 5 אח' נ' עיריית רמת-גן – אגרות והיטלי פיתוח (18 בספטמבר 2005)

קרא עוד

עירייה שגבתה היטלים ללא הסמכה בחוק – חויבה להחזירם

בית משפט השלום קיבל את טענות התובעים, אשר יוצגו על ידי משרדנו, שלפיהן במקום אשר נגבו בו אגרות פיתוח על ידי העירייה ללא הסמכה כחוק, יושבו סכומי האגרות לידי התובעים. ת.א. 1451/01 עמי חזן נ' עיריית נתניה ואח' – אגרות והיטלי פיתוח (6 בדצמבר 2001)

קרא עוד

ועדת הערר דחתה חיוב רטרואקטיבי שהושת על מפעל בבת ים

ועדת הערר לענייני ארנונה בבת ים, קיבלה את ערר שהגיש המשרד וביטלה חיוב רטרואקטיבי שהושת על מפעל בתחומי העיר בת ים. בהחלטת הוועדה נכתב "לא קיים איסור גורף לתקן למפרע חיובי ארנונה, עם זאת, רק במקרים מיוחדים קיימת הצדקה לשינוי רטרואקטיבי של חיוב ארנונה" [ההדגשה אינה במקור]. בהתאם לכך, החילה הוועדה את השינוי שנטען בגודל הנכס רק מיום המדידה על ידי מנהל הארנונה, ודחתה, דרישת תשלום רטרואקטיבית על שטחים אלו.

קרא עוד

בית המשפט ביטל חיוב בארנונה בנכס שאינו ראוי לשימוש

המשרד ייצג את העותר בעניין פטור מארנונה לבניין שבנייתו לא הושלמה, בית המשפט לעניינים מינהליים קיבל את טענות העותר, וקבע כי אין סמכות יחודית לועדת ערר ארנונה לדון בחיוב של נכס שלא הסתיימה בנייתו. עוד הוסיף וקבע ביהמ"ש כי הנטל להוכיח כי הסתיימה הבנייה והנכס הפך ראוי לשימוש – מוטל על כפתי הרשות המקומית המבקשת להתחיל לחייב בתשלום ארנונה. ביהמ"ש אימץ את טענות המשרד, ובהסתמך על הלכת "המגרש המוצלח", הקובעת פטור בלתי מוגבל בזמן מארנונה לנכס שנהרס וניזוק – קבע בית המשפט כי אותו פטור נכון ליישום גם לגבי נכס "חדש" שלא הסתיימה בנייתו, עוד נקבע כי אין חשיבות למשך הזמן (הרב) בו בוחר היזם לא להשלים את הבניה ממניעים כלכליים.
עתמ (ת"א) 2597/08‏ ‏ חיים מרידור נ' עיריית יהוד (1 בספטמבר 2010)

קרא עוד

בית המשפט לעניינים מינהליים ביטל חיוב ארנונה בגלל איחור של מנהל הארנונה להשיב להשגה

משרדנו ייצג את מרכז הנופש "ספורטן" בפתח תקווה, בהשגה על הודעת חיוב בארנונה. למרות שההשגה שהגיש משרדנו הוגשה במועדה, מנהל הארנונה איחר בהגשת תגובתו להשגה כנדרש על פי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו – 1976. לפיכך, הוגשה עתירה מנהלית לקבלת ההשגה במלואה עקב איחור זה של מנהל הארנונה. בית המשפט קיבל את העתירה במלואה והורה כי ההשגה התקבלה במלואה לאור איחורו של מנהל הארנונה.

עת"מ 2445/09 מרכז נופש "ספורטן" פ"ת ואח' נ' עיריית פתח תקוה ואח' ( 25 באפריל 2010).

קרא עוד

בית המשפט אכף על עיריית פתח תקווה לקיים הסכם ארנונה שנכרת עימה

עיריית פתח תקווה התחייבה בהסכם שלא נחתם על ידי ראש העיר והגזבר, כי חברות שיעבירו את משרדיהן לאזור התעשייה בקריית אריה, יזכו להנחות משמעותיות בארנונה. לאחר שחברת אי.די.אי העבירה את משרדיה לאזור התעשייה בקריית אריה, העירייה חזרה בה מההסכמה, וטענה כי ההסכם נחתם ללא סמכות. וכן טענה העירייה כי לא ניתן בהתאם להוראות משרד הפנים לתת את ההנחה בארנונה כקבוע בהסכם, בית המשפט קיבל את טענות המשרד וקבע מדובר בהתחייבות קיימת ושרירה, היות והייתה קיימת הסתמכות מלאה של העותרת ולאור חוסר תום הלב של עיריית פתח תקווה, בית המשפט חייב את העירייה לעמוד בהסכם למרות הפגמים הקיימים בו.

עתמ (ת"א) 1021/08 ‏ ‏ ישיר איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ נ' עיריית פתח תקווה ( 8 יוני 2009)

קרא עוד

בית המשפט בראשון לציון הפחית חיוב בריבית חובה על פי חוק

בעלי נכסים רבים נדרשים לשלם ריבית בגין חיובי היטלי השבחה עבור תקופה הקודמת למועד קבלת החיוב בהיטל מאת הועדה המקומית. מדובר על ריבית שנתית של 9% בתוספת הפרשי הצמדה (ריבית צמודה), אשר מהווה ריבית פיגורים ואולי אף "ריבית עונשית", מבין הגבוהות במשק.
עקב ערעור זה, בית המשפט השלום בראשל"צ, בראשות כבוד השופט שאול מנהיים, קבע עקרונות מנחים באשר לאותן תקופות בהן יחויב הנישום בריבית. במידה והנישום לא פעל ולא מסר לרשות נתונים בדבר עסקה שנחתמה עמו, יחויב הוא בריבית והצמדה, אולם, במקרים בהם הרשות התרשלה בביצוע המטלות החלות עליה, לא יחויב הנישום ב"ריבית עונשית" זאת. כנגד פסק הדין הוגש ערעור מצד עיריית נתניה, אך הוא בהחלט מהווה חוליה נוספת המסייעת לפתרון המצב הבלתי סביר המתואר.

ע"א (ראשל"צ) 154/06- דר' ראובן גרינשטיין נגד עיריית נתניה (30 ביולי 2007).

קרא עוד

בית המשפט המחוזי הפחית תשלום ריבית רשויות מקומיות הקבועה בחוק

מדובר בעתירה מנהלית המכוונת כנגד חיובי ארנונה אשר הושתו על העותר ע"י המשיבה. חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם – 1980,מהווה הסדר ספציפי החל על חובות נישום לרשות המקומית בגין תשלומי חובה. סעיף 2א' לחוק קובע כי תשלום חובה שלא שולם תוך 30 ימים מהמועד שנקבע לשילומו, ישולם בתוספת תשלומי פיגורים.
יצוין, כי ההבדל בין חוק הריבית לבין חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א – 1961, נעוץ בחיוב בריבית בשיעור של 4% לשנה, בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה, לעומת ריבית בשיעור של 9% לשנה, בהתאם לחוק הריבית. כמו כן, בשני החוקים נקבע שהתשלומים ישאו הפרשי הצמדה למדד.במקרה דנן, בית המשפט (כב' השופטת דרורה פלפל), בצעד נדיר ניתן לומר, מתערב בגובה הריבית אשר הוטלה על הנישום על פי חוק, וקובע שיש מקום להפחית את שיעור החיוב בריבית, ולחייב את העותר בהפרשי הצמדה למדד ובריבית עפ"י השיעור הקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה.
עת"מ (ת"א) 2555/05 יוסף שמוחה נ' עיריית פתח תקווה (12 ביולי 2007)

בית המשפט קבע כי ועדת ערר ארנונה אינה רשאית להגביל פטור מתשלום לנכס שאינו ראוי לשימוש 28/08/2011 21:05:19
המדובר בחברה החוכרת (לדורות) נכס בן 5 קומות. הנכס היה מושכר עד לשנת 2002, ומאז עמד סגור וריק. בתחילת 2003 הנכס נפרץ וניזוק. החברה טענה כי הנכס הפך ללא ראוי לשימוש, וכי אין לחייבו בארנונה כללית. העירייה התנגדה לטיעון זה. וועדת הערר שדנה בסוגיה, קבעה כי אכן הנכס אינו ראוי לשימוש במסגרת סעיף 330 לפקודת העיריות, אלא שהיא הגבילה את תקופת אי החיוב למשך חצי שנה.
בית המשפט ביטל את קביעת הוועדה ופסק כי זו חרגה מסמכותה. הגם שפעלה לקידום אינטרס ציבורי ולמניעת הזנחת נכסים, אין בסמכותה להגביל את תקופת הפטור. הגבלת תקופת הפטור נוגדת את העיקרון לפיו אין מטילים מס, אלא מכוח הוראה מפורשת.

עמ"נ (ת"א) 226/05 – גרדנר אסטבלישמנט אינט' נגד מנהל הארנונה בעיריית ת"א (31 בדצמבר 2007).

קרא עוד

בית המשפט העליון ביטל תעריפים בצו הארנונה של עיריית הרצליה בשל חוסר סבירות

במקרה זה קיבל בית המשפט העליון את עמדת חברת חבס אשר יוצגה על ידי משרדנו, בנוגע לפרשנות חוק מס, צווי ארנונה וכן בנוגע לאי סבירות ואי חוקיות חיובי הארנונה אשר הושתו על חברת חבס בהרצליה בגין שטחי החניה. פס"ד זה מהווה תקדים שלו השלכות נרחבות בכל הארץ.

רע"א 10643/02 חבס ואח' נ' עירית הרצליה (14 במאי 2006)

בית המשפט העליון חייב את עיריית נשר לקיים הסכם חיוב בארנונה שנכרת עימה 28/08/2011 20:44:02
כאן קיבל בית המשפט העליון את טענות חברת "אלוני" אשר יוצגה על ידי משרדנו, שלפיהן אין הרשות המקומית רשאית להפר הסכם ארנונה אשר כובד על ידי הצדדים לאורך השנים.

בית המשפט העליון קבע הלכה חשובה המהווה כיום אבן יסוד בדבר הסכמי מס וכיבודם על ידי הרשויות.
ע.א. 2064/02 תשלובת ח. אלוני בע"מ נ' עיריית נשר – הסכמי ארנונה (19 באוגוסט 2004)

בית המשפט ביטל חיוב בארנונה שהושת על חניון 28/08/2011 20:35:25
העותרת, חברת "ניקורית", יוצגה על ידי משרדנו. משרדנו טען, כי אין לחייב בארנונה כללית בגין החניון המוחזק על ידי העותרת.
טענה זו נתקבלה על ידי השופט קלינג בבית המשפט המחוזי בתל-אביב.

תוצאת פסק הדין היא חשיפת העירייה להחזרים שעלולים להסתכם בעשרות מיליוני ש"ח.

ה.פ. 20089/98 ניקורית בני ברק בע"מ נ' עיריית בני ברק – ארנונה חניונים.

קרא עוד

בית המשפט העליון אכף על עיריית רמת גן לקיים הבטחתה בנושא חיוב בארנונה

ויכוח עם עיריית רמת-גן בנושא ארנונה הגיע עד לבית המשפט העליון.

בפסק דין זה אכף בית המשפט העליון הבטחה שלטונית של עיריית רמת-גן וקיבל את טענות "קרשין", אשר יוצגה על ידי משרדנו, והפחית את חיובי הארנונה בהתאם ולאור טענות משרדנו.
פסק דין זה מהווה תקדים בנושא הבטחה שלטונית – ארנונה.
ע"א 6971/93 עיריית רמת-גן נ' שאול קרשין, פ"ד נ' (5)478 – ארנונה (12 בפברואר 1997)

בית המשפט קבע כי אי השלמת מבנה אינו מהווה התחמקות מתשלום ארנונה 28/08/2011 20:32:32
במקרה זה הועלו טענות רבות בשם חברת "אשלד", אשר יוצגה על ידי משרדנו בנושא ארנונה.
רוב טענותיה של החברה נתקבלו.
נקבע בפסק דין זה תקדים בעניין תכנון מס (ארנונה) – ההבדל שבין תכנון מס לגיטימי לבין התחמקות מתשלום מס (לעניין אי סיום בניית נכס לצורך אי חיוב בארנונה כללית).
פסיקה זו הניבה החזרים של כעשרות מליוני ש"ח בכל רחבי הארץ (כך על פי הערכה).

ת.א. (ב"ש) 2105/96 מ.מ נתיבות נ' אשלד בע"מ, תק-מחוזי 98(3)1137 – ארנונה תעשיה (27 באוגוסט 1998)

קרא עוד

בית המשפט קבע כי יש לסווג לצרכי ארנונה בית תוכנה כ "תעשיה"

העותרת, חברת "דיסיזן סיסטמס", עתרה באמצעות משרדנו כנגד מ.מ. גבעת שמואל בנושא סווג ארנונה.
העותרת, שהינה חברת היי-טק, טענה באמצעות משרדנו כי יש לסווגה לעניין החיוב בארנונה כללית לפי "תעשייה" ולא לפי "משרד" או "עסק" כפי שביקשה המועצה לסווגה.
השופט קלינג קיבל את טענות המשרד.
המדובר בפסק דין תקדימי, שלאורו נאלצו רשויות מקומיות רבות לזנוח את טענתם בעניין סיווג היי-טק לפי "משרד" או "עסק" ולא לפי "תעשייה".
כך, בהמשך ולאור טענות משרדנו, יוצגו על ידי משרדנו חברות היי-טק נוספות, ולאור טענות המשרד נחסכו לחברות אלו מיליוני ש"ח.

ה.פ. (ת"א) 1241/97 דיסיזן סיסטמס נ' מ.מ. גבעת שמואל – ארנונה היי-טק (27 בספטמבר 1998).

קרא עוד

בית המשפט פסל חיוב בארנונה של מעברים בקניונים בתעריף "עסקים"

השופט גורן קיבל את טענות העותרת, אשר יוצגה על ידי משרדנו, שלפיהן חיוב שטחי מעברים בקניון לפי תעריף "עסקים" ובשיעור מלא אינו סביר.
פסק דין זה מהווה תקדים, אשר בעקבותיו רשויות מקומיות רבות תיקנו והפחיתו את התעריף המושת על מעברים בקניונים והעמידו את שיעורו על 50% מתעריף "עסקים".
תוצאת פסיקה זו הניבה החזרים של כעשרות מליוני ש"ח בכל חלקי הארץ. ה.פ. (ת"א 782/93) אלקנית פיתוח בע"מ נ' עיריית נתניה – ארנונה קניונים (17 באוגוסט 1995).

קרא עוד

צור קשר

אנא מלא את הטופס הבא ואנו נשמח ליצור איתך קשר בהקדם

ההודעה נשלחה!

נציג מטעמנו איצור עימך קשר בהקדם.

חזור לאתר