חדשות / ביהמ"ש העליון פוטר מהיטל השבחה, בעלי זכויות במקרקעין המקימים דירה לשימושם האישי

ביהמ"ש העליון פוטר מהיטל השבחה, בעלי זכויות במקרקעין המקימים דירה לשימושם האישי

תכנון ובנייה

עו"ד מלכה אנגלסמן

בית המשפט העליון, בפס"ד עקרוני, קבע לאחרונה, כי מקום בו מספר בעלי זכויות בקרקע מקימים דירות מגורים לשימושם האישי כחלק מבנין משותף, יש להעניק פטור מתשלום היטל השבחה לכל אחד מהבעלים, בגין דירת מגורים אחת שתשמש למגוריו.

בית המשפט העליון, בפס"ד עקרוני, קבע לאחרונה, כי מקום בו מספר בעלי זכויות בקרקע מקימים דירות מגורים לשימושם האישי כחלק מבנין משותף, יש להעניק פטור מתשלום היטל השבחה לכל אחד מהבעלים, בגין דירת מגורים אחת שתשמש למגוריו.
פסה"ד הוא חשוב ביותר וניתן ביום 3.9.15 וביטל את פס"ד של ביה"מ המחוזי-מרכז אשר קבע, כי בעלי זכויות במקרקעין המקימים במשותף בנין מגורים, יהיו זכאים לעשות שימוש בפטור שנקבע בס' 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, פעם אחת בלבד ולכל בעלי הזכויות במגרש המשותף.
העובדות
המבקשים, שלום ואפרת דיבון, שמואל ושרה שוב, החזיקו בזכויות בחלקה משותפת. כל זוג טען, כי הוא פטור מהיטל השבחה, בהתאם לסעיף 19(ג)(1), לתוספת השלישית לחוק התו"ב. הועדה המקומית מצידה טענה, כי אין להעניק שני פטורים לשתי דירות שבאותה חלקה.
לגישתה, יש לחלוק את הפטור בין כל בעלי הזכויות בקרקע.
ביה"מ השלום בפתח תקוה קבע, כי כל זוג זכאי לפטור מהיטל השבחה בגין דירתו.
ביהמ"ש המחוזי דחה את טענות הנישומים וקבע, כי הפטור יינתן בגין דירה אחת בחלקה אחות, גם אם לא קיים קשר משפטי בין הנישומים.
ביהמ"ש העליון, כאמור לעיל, דחה את פרשנותה של הערכאה המחוזית בהנמקה, כי במקום שלשון החוק מתיישבת עם פרשנותם של 2 הצדדים, תתבסס ההכרעה על בחינת התכלית העומדת בבסיס החוק ועל שיקולי מדיניות רחבים והם נוטים במקרה זה לטובת הנישומים.
פסה"ד ניתן עפ"י דעת רוב השופטים (זילברטל ורובינשטיין), והם הבדילו בין מצב בו בעל זכויות במקרקעין מקים בנין דירות אותן הוא מעניק לילדיו ובדרך זו מגדיל את מספר הפטורים שיינתנו מכוחו של ס' 19(ג)(1) לבין מצב בו מלכתחילה היו בעלי הזכויות נפרדים ועצמאיים זה מזה ללא קשרי משפחה ביניהם. בעוד אשר במקרה הראשון, אין ליתן מספר פטורים, הרי שבמקרה השני יש לתיתו.
את ההטבה של פטור מהיטל השבחה ראה ביה"מ כהטבה שניתנת לנישומים שונים, עבור השימוש האישי בדירת המגורים, ע"מ להקל עליהם לשפר את תנאי מגוריהם..
ביהמ"ש לא ראה הצדקה להבחין בין הקמת דירת מגורים לשימושו האישי של בעל זכויות בבנין משותף, לבין הטלת היטל על בניית דירת מגורים לשימושו האישי של בעל זכויות יחיד במקרקעין.
עוד הוסיף ביהמ"ש והבהיר, כי הפרשנות הנטענת ע"י ביהמ"ש המחוזי, לפיה ניתן לקבל פטור אחד בגין דירה אחת ליחידת קרקע אחת, אינה הגיונית ואינה סבירה.
פסה"ד שניתן חשוב ומשמעותי ביותר ויש לו השלכות רוחב למרבית מבין הרשויות הרלבנטיות.

צור קשר

אנא מלא את הטופס הבא ואנו נשמח ליצור איתך קשר בהקדם

ההודעה נשלחה!

נציג מטעמנו איצור עימך קשר בהקדם.

חזור לאתר