חדשות / בר"מ 6938/18 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה נ' אמנון סלונימסקי ו-39 אח'

בר"מ 6938/18 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה נ' אמנון סלונימסקי ו-39 אח'

רקע:

-המדובר בסוגיה של היטל ההשבחה שהוטל על המשיבים, שהם בעלי זכויות במקרקעין המצויים בשכונת כפר גנים ג' בפתח תקווה, באזור המכונה "מתחם רוזמרין" ונוגע להיקף הפטור מהיטל בגין בניית ממ"ד הניתן לפי סעיף 19(ב)(9) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן בהתאמה: התוספת ו-החוק).

-על המתחם חלות תכניות שאושרו לאחר שנת 1992, היא השנה שבה עיגן מחוקק המשנה את החובה לבנות ממ"ד בדירה.

– לבקשת המשיבים הוציאה הוועדה המקומית דרישות לתשלום היטל השבחה לפי סעיף 4(4) לתוספת לחוק. בהמשך לאמור, מונו מספר שמאים מכריעים שבחנו את השבחת המקרקעין הנובעת מהתוכניות החלות על המתחם.

– השמאים המכריעים לפיה בעלי הזכויות זכאים ליהנות מפטור מהיטל השבחה בגין בניית ממ"דים לפי סעיף 19(ב)(9) לתוספת הנזכר לעיל, ככל שמימוש הזכויות יהיה בדרך של בניה בפועל.

הועדה הגישה עררים לועדת הערר, במסגרתם נטען כי יש מקום להבחנה לעניין הפטור בין ממ"ד הנבנה בבניין חדש לבין ממ"ד הנבנה בבניין ישן – בהתחשב בכך שרק ביחס לאחרון נדרש תמריץ לבניה, ולפיכך הפטור ינתן רק לממ"ד הנבנה בבניין ישן.

– ועדת הערר דחתה את העררים שהגישה המבקשת וקבעה כי הפטור חל על כל בניה של ממ"ד. ועדת הערר ביססה את הכרעתה הן על לשון הפטור בתוספת לחוק, שאינה מבחינה בין מועדי בניה שונים, והן על תכלית חקיקתו.

– המבקשת הגישה ערעור על כך לבית המשפט המחוזי, וזה נדחה. בית המשפט המחוזי קבע כי לפרשנות שמציעה המבקשת אין כל אחיזה בלשון החוק, וכי "אין כל אפשרות, גם לא קלושה ביותר" לקרוא לתוכה את התנאים שעליהם המבקשת מצביעה. על הוגשה בקשת הערעור.

ביהמ"ש העליון קבע כי:

נדחית בקשת רשות ערעור שעניינה החלטת ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה (מחוז מרכז) לפיה הפטור מהיטל בגין בניית ממ"ד, חל על בניית כל ממ"ד. אמת מידה מצמצמת חלה על הענקת רשות ערעור במקרים כאלה, בעיקר נוכח מומחיותה המיוחדת של ועדת הערר. על רקע זה, טענת המבקשת כי עמדתה הפרשנית מעוררת שאלה עקרונית אינה מספיקה לצורך מתן רשות ערעור, משזו אינה מעוגנת בלשון החוק וכאשר אין מדובר בשאלה משפטית במחלוקת.

צור קשר

אנא מלא את הטופס הבא ואנו נשמח ליצור איתך קשר בהקדם

ההודעה נשלחה!

נציג מטעמנו איצור עימך קשר בהקדם.

חזור לאתר