חדשות / האם הרשות המקומית עדיין יכולה לחייב באגרות והיטלי מים וביוב?

האם הרשות המקומית עדיין יכולה לחייב באגרות והיטלי מים וביוב?

האם הרשות המקומית עדיין יכולה לחייב באגרות והיטלי מים וביוב?

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה קבע כי הרשויות המקומיות אינן רשאיות עוד לגבות אגרות והיטלי פיתוח לאחר קום תאגיד המים, גם אם מדובר בחיוב שהתגבש על פי טענת הרשות עוד לפני שהתאגיד הוקם.

בחודש מרץ השנה, פרסם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה עו"ד אבי ליכט, חוות דעת בנושא של גביית היטלי מים וביוב בתקופת הביניים שלאחר הקמת תאגידי מים וביוב. הסוגיה בה דנה חוות הדעת נסובה סביב הזכות לגביית היטלי מים וביוב, במקרה שבו נוצרה עילת חיוב לרשות המקומית לפני הקמת התאגיד, אך מטעמים שונים לא הוצאה הדרישה לפני שהתאגיד הוקם או באם הוצאה דרישה אך היא טרם נגבתה עד להקמת התאגיד.

עמדת הרשויות המקומיות, אשר גובתה על ידי משרד הפנים, הייתה כי הזכות לגביית ההיטלים נותרה בידיהן, כיוון שהעילה לחיוב נולדה עוד לפני הקמת התאגיד.

מנגד עמדת תאגידי המים,אשר גובתה על ידי משרד האוצר והרשות הממשלתית למים ולביוב, הינה כי לאחר קום תאגיד המים, הזכות לגביית ההיטלים מסורה לתאגידי המים.עמדה זו נומקה על ידם בהסבר כי כל פרשנות אחרת תסתור את כוונת המחוקק וההגיון הכלכלי העומד מאחורי העברת נכסי הרשות לתאגידי המים והביוב.

כזכור, עם חקיקת חוק תאגידי המים והביוב, התשס"א-2001, עברו תשתיות המים והביוב לאחריותו ובעלותו הבלעדית של התאגיד ואילו הרשות המקומית קיבלה בתמורה מניות בתאגיד, הלוואות בעלים וכן מענק תאגיד שנועד לכסות על עלות ההקמה של התאגיד ועלויות הכרוכות במעבר מהרשות המקומית לתאגיד.

בתמצית, חוות דעתו של עו"ד אבי לייכט מקבלת את עמדת תאגידי המים. ליכט מסביר כי כאשר הוקם התאגיד, הרשות המקומית קיבלה תמורה עבור השקעותיה והעברת נכסיה לתאגיד כך שהותרת האפשרות לגבות אגרות והיטלי פיתוח בידי הרשות, גם עבור חיובים שעילתם קמה טרם הקמת התאגיד, תביא לכפל הכנסה לרשות. מילים אחרות, התמורה שניתנה לרשות הינה כנגד נכסיה לרבות הזכות לגבות בשל עבודות עבר – תשלום נוסף בגין אלו מהווה תשלום כפול כאמור.

עוד נקבע במסגרת חוות הדעת כי ההיטלים נועדו למימון תשתיות שטרם קמו ואילו ההיטלים נועדו למימון תשתיות קיימות, הרי שהרשויות כבר קיבלו תמורה עבור אלו בעבר.

לאור כך המסקנה היא כי לאחר הקמתם, התאגידים הם המוסמכים על גביית ההיטלים, גם עבור תשתיות עבר – מדובר על סמכות להשית חיובים חדשים, הסמכות להוציא דרישות תשלום וכן על הסמכות לגבות דרישות תשלום שטרם נפרעו (לפני או אחרי הקמת התאגיד).

לדעתנו, בזמנים בהם משק המים בישראל מתמודד עם בעיה של תשתיות בעיתיות, תעריפי מים גבוהים והיעדר משאבים, מדובר בקביעה משמעותית אשר יכולה לעזור לתאגידי מים רבים ובסופו של דבר יכולה להוריד את מחירי המים בישראל ובכך להטיב עם הצרכן הישראלי.

צור קשר

אנא מלא את הטופס הבא ואנו נשמח ליצור איתך קשר בהקדם

ההודעה נשלחה!

נציג מטעמנו איצור עימך קשר בהקדם.

חזור לאתר