חדשות / ה"פ (ת"א) 1359-10-17 דניאל לומברוזו נ' עמיגור ניהול נכסים בע"מ

ה"פ (ת"א) 1359-10-17 דניאל לומברוזו נ' עמיגור ניהול נכסים בע"מ

רקע:

בתיק זה נדונה השאלה למי יש לייחס את חוב הארנונה, נשוא הליך זה, והחובות הנלווים: האם למחזיק המקורי, שלא דאג להסדיר את נושא הרישום בפנקסי העיריה לגבי זהות משלם הארנונה, או למחזיק בפועל בנכס.

המבקש טוען, כי משהסתיימה תקופת השכירות, והועברה החזקה בנכס למשיבה 1, על זו האחרונה לשאת בחוב. מנגד, סבורה המשיבה 1, כי עם סיום השכירות, על המבקש חלה החובה להסדיר את נושא הרישום בפנקסי העיריה לגבי זהות משלם הארנונה, אך המבקש לא טרח למלא חובתו על פי דין, ועל כן יש לייחס את חוב הארנונה, והחובות הנלווים לפתחו של המבקש.

נקבע כי:

-המשיבה 1 – עמיגור, הייתה בתקופה הרלוונטית ה"מחזיק למעשה" בנכס. לפי סעיף 8 (א) לחוק ההסדרים, החובה לשלם ארנונה מוטלת על המחזיק בנכס, והמחזיק בנכס הוא מי שהינו בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס.

– חבות הארנונה של המחזיק המקורי מסתיימת רק עם משלוח ההודעה לעירייה, ולא די בחדלות החזקה בפועל. בנסיבותיו של מקרה זה, היה על המבקש להודיע לעירייה על חדילתו מהחזקה בנכס, בעת בו עזב את הנכס, ואף היה עליו לוודא קבלת ההודעה אצל העירייה, משהוא עצמו לא פעל כך, אין לו להלין, אלא על עצמו.

-יחד עם זאת, אין די בהתנהלות המבקש כדי לפטור את המשיבה 1 – עמיגור, מהחוב בכללותו, שהרי המשיבה 1 היא זו אשר החזיקה בנכס בתקופה הרלוונטית. לפיכך, בנסיבות העניין, יש לפטור את המשיבה 1 מכל חבות אחרת שהתווספה לחוב, למשל, הפרשי הצמדה, ריבית פיגורים, פתיחת תיק הוצאה לפועל וכיו"ב, שהרי המבקש לא זכאי "לפרס" בגין התנהלותו.

צור קשר

אנא מלא את הטופס הבא ואנו נשמח ליצור איתך קשר בהקדם

ההודעה נשלחה!

נציג מטעמנו איצור עימך קשר בהקדם.

חזור לאתר