חדשות / כשהרשות גובה ביתר- איך משערכים?

כשהרשות גובה ביתר- איך משערכים?

כשהרשות גובה ביתר- איך משערכים?

עו"ד מלכה אנגלסמן.

על מנגנון השערוך כשהרשות נדרשת להשיב היטל השבחה שנגבה ביתר.

ביה"מ לעניינים מינהליים אישר לאחרונה הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שעסקה בשאלה נכבדה הנוגעת לשיעורי הריבית (אם בכלל) שישולמו על ידי הועדה המקומית לנישום ששילם היטל השבחה בהסתמך על דרישת הועדה המקומית אשר הופחת לאחר מכן על ידי ועדת ערר, במסגרת הליכי ערר.

המדובר בדרישת היטל השבחה שהוצאה על ידי הועדה המקומית ראשל"צ לזהר וטלילה אולפינר ע"ס 245,484.1 ₪, שהופחתה בסכום של 84,011 ש"ח במסגרת ערר שהוגש על ידי הנישומים.

הועדה המקומית ראשל"צ החזירה את סכומי היתר שגבתה בתוספת הפרשי הצמדה למדד בלבד (הכספים הוחזרו עוד בטרם התקבלה החלטת ועדת הערר) ואילו הנישומים טענו, כי זכאים הם לתוספת ריבית בשיעור 0.75% לחודש (כ-9% בשנה), בהתאם להוראות חוק הרשויות המקומיות.

משסרבה הועדה לבקשת הנישומים, הם הגישו תביעה כנגד הועדה המקומית להשבת הריבית על הכספים שנגבו ביתר והוחזרו, במסגרתה ביקשו להכיר בתביעתם כתביעה ייצוגית.

ביהמ"ש (כב' הש' עופר גרוסקופף) אשר דן בבקשה המליץ לצדדים להתפשר ביניהם. סופו של דבר התפשרו הצדדים באופן הבא:

בגין התקופה שמאז תשלום ההיטל ועד למועד החלטת ועדת הערר – תשולם ריבית והצמדה עפ"י חוק פסיקת ריבית.
בגין התקופה שממועד קבלת החלטת ועדת הערר ועד למועד השבת הכספים – תשולם ריבית והצמדה עפ"י חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980.
רק למען לסבר את האוזן, שיעור הריבית הצמודה לפי חוק פסיקת ריבית הינו, נכון להיום, 1.2% לשנה, כך שמדובר בהפרש אדיר של כ-8% ריבית בשנה (9.38% לשנה מול 1.2%).

האבחנה שנעשתה ע"י הועדה המקומית ראשל"צ ואשר נתקבלה בסופו של דבר על ידי שני הצדדים לפיה, לא חלה על הועדה המקומית החובה לשלם לנישום את הריבית הגבוהה הקבועה בס' 17 לתוספת השלישית בגין התקופה שקדמה להחלטת ועדת הערר – חשובה לאור ההשלכות הרוחביות שיש לטענה זו:

  • ראשית– הריבית הקבועה בס' 17 לתוספת השלישית לא תחול על כל התקופה אלא רק על התקופה שלאחר החלטת ועדת הערר (לתשומת לבם של הנישומים המשלמים את ההיטל עפ"י דרישת הועדה, בהנחה שסכום היתר יוחזר בתוספת ריבית רשויות מקומיות).
  • שנית – על גובה הריבית שתחול על נישומים שקיבלו דרישת תשלום רטרואקטיבית, הכוללת בתוכה ריבית עונשית (רשויות מקומיות) בגין התקופה שקדמה למועד משלוח הדרישה.
  • שלישית – על תיקוני שומה המתבססים על שינוי במדיניותה של הרשות המקומית ועוד.
  • רביעית – על הפעלת שיקול דעת שיפוטי בקביעת שיעור הריבית.
    יש להדגיש, כי מדובר בהסכם פשרה שקיבל תוקף של פס"ד ולא בפסק דין.

צור קשר

אנא מלא את הטופס הבא ואנו נשמח ליצור איתך קשר בהקדם

ההודעה נשלחה!

נציג מטעמנו איצור עימך קשר בהקדם.

חזור לאתר