חדשות / למה מחירי המים יקרים כל כך?

למה מחירי המים יקרים כל כך?

למה מחירי המים יקרים כל כך?

עו"ד מלכה אנגלסמן

העברת הסמכות לטפל במשק המים לידי תאגידי המים והביוב הייתה מלווה בציפייה של חברי הכנסת ונציגי משרד האוצר (אשר תמכו באישור החוק תאגידי מים וביוב) כי ההכנסות מתקבולי המים תיועדנה לשיפור השירות ואיכות תשתיות המים ולא תשמשנה את הרשות המקומית למימון גירעונות הנובעים מפעילויות אחרות של הרשות, דרך העברת רווחי התאגיד באמצעות דיבידנד מהתאגיד אל הרשות.

כיום– בחלוף שנים מאז הוקמו התאגידים – מצטיירת תמונה שונה במקצת מזו שהצטיירה בעת שנדונו עקרונות החוק בפני חברי הכנסת.

השבוע הופיע מבקר המדינה בפני הוועדה לביקורת המדינה ופרש בפניה את תוצאות הבדיקות שנערכו ע"י עובדי משרדו, בנושא מחירי המים, אשר הביאו אותם לכלל מסקנה שתעריפי המים גבוהים וכי ניתן להוזילם באופן משמעותי.

במהלכו של הדיון שהתקיים בוועדה ביום 6.5.13 דרש המבקר מרשות המים לבצע בדיקה יסודית של הגורמים המרכיבים את מחיר המים במטרה ובשאיפה להוזיל את העלות אותה נדרש הצרכן לשלם.

הסיבות אותן מנה המבקר ואשר גורמות, בין השאר, לייקור תעריפי המים – מחזירות אותנו לאותן בעיות שאותרו בתקופה שקדמה לחקיקה ואשר החוק נועד לתקנן, וכדלהלן:

  • כספים הנגבים מאת ציבור הצרכנים משמשים גם למטרות שאינן קשורות למשק המים. (בחלקן על-ידי…הרשויות המקומיות באמצעות דיבידנד שמקבלות הרשויות מהתאגידים)
  • מחירם הגבוה של תעריפי המים הנגבים מהצרכן הביתי מסבסדים את המגזר החקלאי והתעשייתי.
  • היקף צריכת המים הביתית לנפש, לא נבדקה באופן יסודי ולפיכך נקבעה כמות שרירותית של 3.5 מ"ק לנפש, המחויבת בתעריף הנמוך ואילו יתרת הצריכה – מחויבת בתעריף גבוה.
  • העמסת עלות חידוש ושיקום המים באמצעות ההכנסות שהתקבלו מצריכת המים וזאת מעבר לעלות הריאלית של החידוש והשיקום של התשתיות.
  • העברת תשתיות המים לתאגידים נעשתה בדרך הלוואה אותה נטל התאגיד והצרכן משתתף בעלות הריבית של ההלוואה, למרות שכבר נשא בעבר בעלות ההקמה.

מסקנתו של סמנכ"ל משרד מבקר המדינה, המתבססת על הנתונים שנבדקו על-ידי משרדו הינה – כי מחירם של המים מהווה סטייה גדולה מכוונות הרפורמה במשק המים וכי תעריפי המים הנהוגים כיום "מהווים נטל גדול ובלתי מוצדק על הצרכנים".

האם לתוצאה זו התכוון המחוקק?!

צור קשר

אנא מלא את הטופס הבא ואנו נשמח ליצור איתך קשר בהקדם

ההודעה נשלחה!

נציג מטעמנו איצור עימך קשר בהקדם.

חזור לאתר