חדשות / עא (חי') 51650-02-18 אליהו עזרן נ' עמיגור ניהול נכסים בע"מ

עא (חי') 51650-02-18 אליהו עזרן נ' עמיגור ניהול נכסים בע"מ

ברקע לערעור פסק דין חלקי של בית משפט השלום, שקבע כי החלטת משרד הבינוי והשיכון בעניין מעמדו של המערער "דייר ממשיך" במקרה דנן היא החלטה מנהלית, וכפועל יוצא דיון בה עשוי לשמש לעקיפת חוק בתי המשפט לעניינים מנהליים, וכי לא ניתן לתקוף את ההחלטה הנ"ל במסגרת תקיפה עקיפה, בשל השיהוי הכבד, וחוסר נקיון הכפיים של המערער.

המערער מצידו טען כי המסמך שנטען כי הוא החלטת הוועדה לא ברור ומלא סתירות ועל בית המשפט קמא היה להידרש אליו לגופו. נטען כי ככל לא מדובר בהחלטת ועדה, ולא הוכח כי בקשתו נדחתה על ידי הגוף המוסמך.

בית המשפט בדעת רוב (כנגד דעתו החולקת של השופט סוקול) קבע כי השאלה האם לדון כנגד המעשה המנהלי במסגרת הליך אינה שאלה של סמכות עניינית אלא שיקול דעת של שופט. משכך לא ראוי שבית המשפט יעורר ביוזמתו את השאלה, כפי שעשה במקרה דנן.

משעורר בית המשפט את השאלה לא ראוי שידון בה מבלי לערוך בדיקה מקדמית, ובמקרה דנן לגבי מהות המסמך שהוצג בפניו (ונטען כי מהווה החלטה), ומעמדו.

גם לא היה נקבע כי אכן החלטה הוא, היה על בית המשפט לדון בתוקפה, היות שהמסמך אינו כולל את הדרכים להשיג או לערער על תוכנו כפי מצוות חוק הדיור הציבורי במסמכים מסוג זה. נקבע כי שאלת זכאותו של המערער להיות מוכר כדייר ממשיך היא שאלה שבועבדה, ולפיכך אין מניעה לברר שאלה זו במסגרת תובענה אזרחית.

דברים אלה נאמרו כנגד דעתו החולקת של השופט סוקול כאמור, לפיה שאלת זכאותו של פרט לדיור ציבורי היא שאלה המחייבת הפעלת שיקול דעת, ומסורה לוועדת האכלוס. משלא פנה המערער בפני וועדת האכלוס לבירור מעמדו בהליך המקובל, ייתכן כי היה מקום לבחון את האפשרות לתקוף את ההחלטה בדרך של תקיפה עקיפה, אלא שזהו אינו סעד שהמערער ביקש.

צור קשר

אנא מלא את הטופס הבא ואנו נשמח ליצור איתך קשר בהקדם

ההודעה נשלחה!

נציג מטעמנו איצור עימך קשר בהקדם.

חזור לאתר