חדשות / עא (ת"א) 15654-03-17 עלי אבו טאלב נ' עירית תל-אביב-יפו

עא (ת"א) 15654-03-17 עלי אבו טאלב נ' עירית תל-אביב-יפו

המערערים בני משפחה המתגוררים ומפעילים עסקים בשטח המגרש המצוי בבעלות המדינה נושא הערעור, שלגבי רובו רשומות הערות הפקעה.

עניין הערעור הוא כנגד פסק דין שניתן לזכות העירייה לפיו על המערערים לפנות את המגרש המוחזק על ידם, בנימוק כי ממילא היו ברי רשות חינם בו, וכי רשות זו בוטלה במכתב שנשלח אליהם. בית המשפט קיבל את תביעת העירייה וחייב את המערערים בדמי שימוש ראויים.

המערערים ערערו כנגד הממצאים העובדתיים שבית המשפט קמא קבע, וכנגד סמכותו העניינית של בית המשפט קמא לדון בתובענה, היות שהם אינם הבעלים הרשמיים של המקרקעין והדרך היחידה לתבוע את פינויים היא בכוח סע' 8 לפקודת הקרקעות, בו מוסמך לדון בית המשפט המחוזי.

 

בית המשפט קיבל את הערעור, וקבע כי סעיף 8 לפקודת הקרקעות מעניק לרשות אפשרות במסלול מקוצר של פינוי מקרקעין, במקרים של צורך ציבורי מיידי. הפעלת סעיף זה מותנית בפרסום הודעת דחיפות לפי סעיף 7, והיות שמדובר בכלי דורסני בידי הרשות לפינוי מקרקעין, עליה לפעול בתוך תקופה סבירה לאחר מתן ההודעה, כאשר מדובר במספר חודשים. לאפשר לרשות להפעיל את כלי הפינוי הדחוף שנים אחר שפורסמה ההודעה לפי סעיף 7 לא יהיה מידתי, ולא עולה בקנה אחד עם המנגנון של סעיף 8 ששמור למקרים בהם יש דחיפות ציבורית לפינוי המקרקעין.

לפיכך צדקה הרשות עת שבחרה לבסס את תביעתה על סעיף 16, לפיו בעל מקרקעין הזכאי להחזיק במקרקעין, רשאי לדרוש את מסירתם ממי שמחזיק בהם שלא כדין.

לפיכך בית המשפט מתיר על כנו את פסק הדין המורה על המערערים לפנות את המקרקעין.

צור קשר

אנא מלא את הטופס הבא ואנו נשמח ליצור איתך קשר בהקדם

ההודעה נשלחה!

נציג מטעמנו איצור עימך קשר בהקדם.

חזור לאתר