חדשות / עא 4872/17 המועצה המקומית זכרון יעקב נ' מאיר אפרת אחזקות בע"מ

עא 4872/17 המועצה המקומית זכרון יעקב נ' מאיר אפרת אחזקות בע"מ

ברקע לדברים נחתם חוזה בין המועצה המקומית, לבין מאיר אפרת אחזקות בע"מ (להלן: "החברה"), כאשר בשם המועצה חתמו ראש המועצה וגזבר המועצה. ההסכם כלל התחייבות המועצה לתמוך בתכנית להקמת יח"ד במקרקעין של החברה.

בהמשך, התנגדות הציבור במועצה גרמה לכך שהתפטר ראש העיר הקודם, ונתמנה ראש עיר חדש שהיה מבין מתנגדי התכנית. בהמשך הגישה המועצה ערר כנגד תמיכת המועצה בתכנית. בית המשפט המחוזי קבע כי המועצה מנועה מלטעון כנגד ההסכם ולהסיר את תמיכתה, ומכאן הערעור שלפנינו.

בית המשפט העליון קבע כי על הסכמים עם רשות ציבורית, בנוסף לדיני החוזים, חלים גם עקרונות המשפט המנהלי, וקיימת לרשות אפשרות לסגת ממנו.

בנוגע לחוקיות המנהל – היינו האם העירייה פעלה לפי הדין כאשר התקשרה בחוזה, שאושר על ידי ראש העיר והגזבר, נקבע כי לא נפל פגם במקרה דנן, וזאת לאור הוראות פקודת העיריות (סע' 203) בכל הנוגע לעניינים תקציביים וכספיים. עם זאת לא יכול ראש המועצה להתחייב בשם המועצה התחייבויות בעלת אופי מנהלי-ציבורי הנוגע להפעלת סמכויות מהותיות של הרשות המעוגנות בחוק.

לעניין הלכת ההשתחררות, הגישה הקיימת כיום במשפט היא שלרשות שיקול דעת שלטוני אותו היא יכולה לשנות ולחזור בה מהתחיבויותיה כאשר הדבר מתחייב מאינטרס ציבורי כבד משקל. בעניין דנן מדובר בחוזה הנוגע להפעלת סמכות מהותית של הרשות, כך שממילא לא היה בר תוקף – אם היה מאושר אז היה מקום לבחון אותו דרך אספקלריה של הלכת ההשתחררות.

לעניין החוזה עצמו מדובר בהתחייבות תחומה ומוגדרת של הקרשות אשר נאמר לגביה בהסכם עצמו כי היא כפופה להחלטות גופי התכנון. הלכת ההשתחררות מצריכה קיומו של אינטרס ציבורי, וצורך חיוני שאינו מתיישב עם המשך קיום החוזה.

הערעור התקבל ברוב דעות כנגד דעת המיעוט של השופט אלרון שסבר כי החוזה הוא בר תוקף, ואינו נדרש לאישור מועצת הרשות המקומית, ואף אם היה נחתם החוזה בחריגה מסמכות היה מקום ליתן להסכם תוקף לפי עיקרון הבטלות היחסית.

צור קשר

אנא מלא את הטופס הבא ואנו נשמח ליצור איתך קשר בהקדם

ההודעה נשלחה!

נציג מטעמנו איצור עימך קשר בהקדם.

חזור לאתר