חדשות / עמנ (ת"א) 11052-03-16 משתלת מנשה פתאל בע"מ נ' עיריית תל-אביב

עמנ (ת"א) 11052-03-16 משתלת מנשה פתאל בע"מ נ' עיריית תל-אביב

עניין בערעור כנגד החלטת וועדת ערר, הדוחה ערר שהוגש כנגד העירייה, וסיווג את שטח המשתלה שאינו מבונה כ"קרקע תפוסה", ולא בסיווג "קרקע חקלאית" כפי שעשתה עד שנת 2013. בנוסף, יצויין כי בשנת 2004 הגיעו הצדדים להסכם פשרה לעניין סיווג המשתלה לצרכי ארנונה.

בית המשפט קבע כי בכל הקשור לטענה כי ההסכם בין הצדדים הופר, הרי שאין לקבלה. ההסכם היה תחום בזמן ותוקפו הסתיים בשנת 2006. לעניין סיווגו של הנכס לגופו של עניין, סעיף 269 לפקודת העיריות מגדיר מהי אדמה חקלאית, ונוסף על כף מאפשר גם לעירייה שלא לראות בנכס מסויים כאדמה חקלאית בשים לב לדרגות התפתחותו של אזור מסויים. בית המשפט לא מקבל את הטענה כי העובדה שמדובר באזור מגורים תומך בדיעבד בשינוי הסיווג לקרקע תפוסה. לו היתה העירייה מבססת את החלטתה על חריג זה, הרי שאז היה מקום לבחון את סבירות ההחלטה, אך לא כך קרה בעניין דנן, והטענה לחריג הועלתה בדיעבד לאחר שהתקבלה ההחלטה.

הערעור מתקבל והדיון יוחזר למשיבה שתדון בשאלת הסיווג בשים לב לחריג בסע' 269.

צור קשר

אנא מלא את הטופס הבא ואנו נשמח ליצור איתך קשר בהקדם

ההודעה נשלחה!

נציג מטעמנו איצור עימך קשר בהקדם.

חזור לאתר