חדשות / עמ"נ (ת"א) 24440-05-18 ע.י. קרוננברג בע"מ נ' מנהל הארנונה בעיריית רמת גן

עמ"נ (ת"א) 24440-05-18 ע.י. קרוננברג בע"מ נ' מנהל הארנונה בעיריית רמת גן

רקע:

המדובר בערעור על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה במסגרתו נדחה ערר שהגישה המערערת על החלטת המשיב לדחות טענתה לפיה היא זכאית לפטור מארנונה בשנים 2008 – 2009 לפי סעיף 330 לפקודת העיריות בגין נכס המוחזק על ידה.

המערערת טענה כי היא זכאית לפטור מאחר ומדובר בנכס בלתי ראוי לשימוש, וכי המשיב מנוע מלשנות עמדתו בדבר מצב הנכס, כאשר בשנים 2000 – 2007 הוכר הנכס כבלתי ראוי לשימוש, כפי שגם עולה מחוות דעת הנדסית שהגישה ומאחר ולא חל כל שינוי במצב הנכס, ולא התגלה כל מידע חדש שעשוי לבסס החלטה של ביטול הפטור.

לטענת המשיב, הפטור שניתן למערערת מתשלום ארנונה לשנים 2002 – 2007 לא היה לפי סעיף 330 לפקודה, כי אם פטור שניתן מכוח החלטת הנהלת העיריה, לזמן מוגבל – עד להעברת הבעלות בנכס על שם המערערת, וללא קשר למצב הנכס וכי הפטור ניתן למעשה אך בשל העיכוב באישור משרד הפנים להעברת הבעלות ע"ש המערערת.

הערעור התקבל ונקבע כי:

-אין לזקוף לחובת המערערת את הסתמכותה על הנוהג לפיו המשיב העניק לה לאורך השנים פטור מחמת היות הנכס בלתי ראוי לשימוש, בדיעבד ולא מראש. בהינתן הנוהג האמור, ומקום בו ניתן ליחס למשיב ידיעה פוזיטיבית לפיה הנכס אכן אינו ראוי לשימוש, דחיית בקשת המערערת לפטור מטעם פרוצדורלי היא שגויה ובלתי סבירה.

– גם אם חטאה המערערת וסברה כי עליה להמשיך ולהתנהל מול המשיב בדומה לשנים עברו (2002- 2007) הרי שלגופו של עניין ידע המשיב כי הנכס אינו ראוי לשימוש ויש להעניק למערערת פטור מתשלום ארנונה.

-בפועל הוכיחה המערערת דבר היות הנכס בלתי ראוי לשימוש בחוו"ד אותה הגישה בשנת 2009 ואין חולק כי משנת 2010 ואילך נהנית המערערת מפטור מתשלום ארנונה בשל היות הנכס בלתי ראוי לשימוש. אי הענקת פטור מתשלום ארנונה לשנים 2008- 2009 בנסיבות הענין – גריעת שתי שנות מס מרצף שנים בו נהנית המערערת מפטור מתשלום ארנונה בשל אי השמשת הנכס, תביא לתוצאה שאין הדעת סובלת.

צור קשר

אנא מלא את הטופס הבא ואנו נשמח ליצור איתך קשר בהקדם

ההודעה נשלחה!

נציג מטעמנו איצור עימך קשר בהקדם.

חזור לאתר