חדשות / עמ"נ 13756-09-18 מלק נ' עיריית חדרה

עמ"נ 13756-09-18 מלק נ' עיריית חדרה

ערעור על החלטת וועדת ערר שלא לתת פטור לנכס מערערת מכוח סעיף 330 לפקודת העיריות, הניתן לנכס הניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו, ולא יושבים בו בפועל.

בהמשך לאחר החלטת וועדת הערר הראשונה, הוגש ערעור לבית המשפט, אחריו הוחזר הדין לוועדת הערר על מנת שתחווה דעתה מחדש בשים לב לעמדת המהנדס מטעם העוררת, שקבע כי מדובר למעשה במבנה מסוכן שיש להרוס, וכי לא ניתן לשבת בו, ובשים לב להכרזת העירייה על המבנה כמסוכן. ועדת הערר דנה ודחתה בשנית את הערר בנימוקה כי על אף קביעת המבנה כמסוכן, לא הרימה המערערת את הנטל להראות כי הנכס ניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו.

בית המשפט קבע כי סעיף 330 קובע מספר תנאים מצטברים למתן הפטור לפיו: נכס ניזוק, באופן שלא ניתן לשבת בו, ושלא יושבים בו בפועל, יהנה מפטור בכפוף להודעה שנמסרה לעירייה.

הנטל להוכיח את מצבו של הנכס מוטל על המחזיק, וכך גם יידוע הרשות בדבר מצבו של הנכס שעשוי להשתנות מעת לעת.

הכרזתו של המבנה כמסוכן אינה כוללת בחובה את הקביעה כי אין להשתמש במבנה, ואין זהות במבחנים המשפטיים לצורך שתי הקביעות האלו – פעמים רבות על אף שהוכרז המבנה כמסוכן, ממשיך המימוש בו. נוסף על כך חוות דעת המהנדס מטעם המערערת נסמכת רק על פניית המהנדס לעירייה, ולא נערכה כל בדיקה בנכס עצמו. משלא הובעו ראיות נוספות מטעם המערערת, לא נראה שהרימה היא את הנטל להוכיח כי המבנה אינו ראוי לשימוש וזכאי לפטור מכוח סעיף 330 – הערעור נדחה.

צור קשר

אנא מלא את הטופס הבא ואנו נשמח ליצור איתך קשר בהקדם

ההודעה נשלחה!

נציג מטעמנו איצור עימך קשר בהקדם.

חזור לאתר