חדשות / עעמ 10073/17 מטיילי ירון בר בע"מ נ' מועצה אזורית יואב

עעמ 10073/17 מטיילי ירון בר בע"מ נ' מועצה אזורית יואב

עניין בערעור על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים, שדחה עתירה שהגישה המערערת כנגד זכייתה של חברה אחרת במכרז שפרסמה המשיבה לביצוע הסעות תלמידים ומורים בתחומה של המועצה.

ברקע לדברים, הוגשו 6 הצעות למכרז – בתוכן הצעת המערערת. ועדת המכרזים החליטה לאמץ את חוות דעת המקצועית של מנהל מחלקת התחבורה במועצה, ולבחור בחברת מטיילי נהורה להפעלת קווי החינוך המיוחד, ומסיעי השקמים להפעלת יתר הקווים.

מכאן הוגשה העתירה בה נטען כי נפל פגם במסמכים שצירפה אחת הזוכות במכרז, ובכך הצעתם פגומה וסוטה מדרישות המכרז ואין לקבלה. על טענה זו חוזרת המערערת גם בערעור.

בית המשפט קבע כי אין מקום לקבל טענה זו. משזכתה החברה במכרז, חתמה על כל נספחי המכרז ללא הסתייגות, ובין היתר על נספח הביטוח. לפיכך ברור כי הסכימה היא לעמוד בכלל תנאי המכרז, כאשר תנאי המכרז עצמם מאפשרים לה לבקש מהמועצה להכניס שינויים מינוריים בנוסח נספח הביטוח.

בנוסף התיקונים והשינויים שנכללו בהצעה אינם עולים כדי פגם מהותי, ומדובר בשינויים טכניים בלבד, שאין בהם כדי להביא לפסילת הצעת הזוכה במכרז במקרה דנן. משכך הערעור נדחה.

צור קשר

אנא מלא את הטופס הבא ואנו נשמח ליצור איתך קשר בהקדם

ההודעה נשלחה!

נציג מטעמנו איצור עימך קשר בהקדם.

חזור לאתר