חדשות / עעמ 7310/16 עיריית בת ים נ' ועדת המשנה לעררים המועצה הארצית לתכנון

עעמ 7310/16 עיריית בת ים נ' ועדת המשנה לעררים המועצה הארצית לתכנון

עיריית בת ים טוענת כי נפל פגם בהליך אישור התכנית תכנית מתאר כוללנית בעיר תל אביב, עת שלא התחשבו מוסדות התכנון בהשפעה השלילית של התכנית על העיר בת ים.

בהתנגדותה לתכנית טענה המערערת כי היקף השטחים לתעסוקה (המכונים לצורך עניין זה "שטחים מניבים") שנקבעו בתכנית גדולים בהרבה מהשטחים המיועדים למגורים, ומכאן שהארנונה שתיגבה בגין עסקים תתרום לכלכלת העיר וכפועל יוצא תעמיק את הפערים הכלכליים בין בת ים (הנתונה במחסור שטחים מניבים) לתל אביב הנמצאת בסמיכות אליה.

 

בית המשפט העליון קובע כי ככלל התערבותו בשיקול דעת מוסדות התכנון יהיה מצומצם, ויבחן את סבירותה והליך קבלתה. נראה שבמקרה דנן לא נפל פגם בהליך קבלת התכנית או בסבירות ההחלטה, שניתנה על ידי שני מוסדות התכנון שהחליטו בעניין התכנית – שיקולים כלכליים חברתיים הם שיקולים העומדים בפני מוסדות התכנון בהחלטותיהם בעניינים תכנונניים. אין מחלוקת כי שיקולים אלה נשקלו על ידי מוסדות התכנון בעת אישור תכנית המתאר בעת אישורה, אך נטען כי התכנית הנדונה אינה תואמת במהותה לתכנית שאושרה ולפיכך אינה מיישמת את העקרונות החברתיים הכלכליים שמוסדות התכנון שקלו. טענה זו נדחתה על ידי הערכאה דלמטה, ובית המשפט העליון לא מצא מקום להתערב בה. לעניין שינוי אחד ממתחמי התכנית מאזור מגורים לעסקים, הרי שהמערערת תוכל להגיש את התנגדותה באופן פרטני לכשתידון תכנית ספציפית למתחם הזה.

עוד לא נמצא כי המערערת הרימה את הנטל להראות כי יזמים פוטנציאליים יעדיפו בהכרח להשקיע בשטחי תעסוקה, לפיכך טענה זו נדחית.

באשר לפגם הנטען בתקינות ההליך, בטענה כי הוועדה לא נדרשה לתסקיר, לא הובא נימוק מדוע הייתה צריכה להידרש לתסקיר שכן אינה מחוייבת לכך בחוק, ועומדות לה דרכים רבות לאסוף את המידע הדרוש על מנת לקבל החלטה בעניין פלוני.

לפיכך הערעור נדחה

צור קשר

אנא מלא את הטופס הבא ואנו נשמח ליצור איתך קשר בהקדם

ההודעה נשלחה!

נציג מטעמנו איצור עימך קשר בהקדם.

חזור לאתר