חדשות / עעמ 9962/16 שחף טקס בע"מ נ' עיריית תל אביב -יפו

עעמ 9962/16 שחף טקס בע"מ נ' עיריית תל אביב -יפו

עניין בערעורים על שני פסקי דין של בית המשפט המחוזי בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים במסגרתם נדחו בקשות המערערות לאישור התובענות כייצוגיות כנגד עיריית תל אביב.

 

למערערות נכסים בשטחה של עיריית תל אביב, ושתיהן הגישו שתי תובענות ייצוגיות נגד העירייה, במסגרתן נטען כי העירייה חייבה את המערערות בתשלום ארנונה על שטחי שירותים קומתיים בבניין בניגוד לדין, בטענה כי מדובר בשטחים משותפים, ומטיבם פטורים מתשלום ארנונה.

בטרם ניתן פסק דין בראשונה שבתובענות הייצוגיות שלהלן ניתנה הלכת אספיאדה, לפיה דין בתובענה ייצוגית לפי טענות המבוססות על עילות התביעה בסע' 3(א) לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קבית ארנונה כללית) ייעשה במקרים חריגים בלבד, כאשר הכלל הוא הליך פרטני מול וועדת הערר.
בעקבות הלכה זו, דחה בית המשפט המחוזי את התובענות, היות שעניינן בשאלת סיווג.

על פסק דין זה הוגש ערעור, בו טענו העוררות כי הלכת אספיאדה מובילה דווקא למסקנה כי ניתן וראוי לברר את העניין דנן במסגרת תובענה ייצוגית.

בית המשפט העליון קבע כי הרציונאל מאחורי המסלול הספציפי בסעיף 3 הוא יעילות הדיון ע"י הפניית העניינים לפיו למסלול בעל סדרי דין גמישים, המאפשרים דיון יעיל, ומפחיתים את העומס על בית המשפט לעניינים מנהליים. עם זאת הלכת אספיאדה איפשרה להביא עניין בפני בית המשפט לעניינים המנהליים בדרך של תובענה ייצוגית, כאשר מדובר בשאלה בעלת חשיבות ציבורית, ומעלה שאלה משפטית עקרונית שטרם נדונה.

עוד נקבע כי שיקולי צדק יהוו גם שיקול לאפשר את עקיפת המסלול הסטטוטורי בסעיף 3 הנ"ל.

נקבע גם כי התנהלותה של העירייה במקרה דנן בעייתית, היות שהיא עצמה הצהירה בהליך בעניין אספיאדה, כי היא נוטה ליישם את שנקבע בפסקי דין בעניינה באופן רוחבי, ולא כך עשתה במקרה דנן, בהתקיים פסק דין שהכריע בסוגיה דומה לזו שהובאה בפני בית המשפט.
עם זאת לא נראה כי יש צידוק לסטות מהמסלול הסטטוטורי במקרה דנן: לא נראה כי סוגיית חיובי הארנונה מעוררת שאלה בעלת חשיבות ציבורית, או כי עניין סיווג החלק היחסי בנכס מעורר שאלה משפטית שטרם נדונה.

זאת ועוד, על אף האלמנטים המשותפים למקרים השונים תחת התובענות הייצוגיות, בית המשפט ידרש לבדיקה עובדתית פרטנית לגבי כל נכס, דבר זה מקים קושי בבירור ההליך בדרך של תובענה ייצוגית.

צור קשר

אנא מלא את הטופס הבא ואנו נשמח ליצור איתך קשר בהקדם

ההודעה נשלחה!

נציג מטעמנו איצור עימך קשר בהקדם.

חזור לאתר