חדשות / ערר (מטה) 28/18 מרדכי יוגר נ' הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה חריש (ועדות ארציות תכנון ובניה; שמרית גולן

ערר (מטה) 28/18 מרדכי יוגר נ' הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה חריש (ועדות ארציות תכנון ובניה; שמרית גולן

רקע:

העוררים מכרו את הדירה ולאחר מכן הומצאה להם שומת היטל  השבחה מטעם הוועדה המיוחדת. העוררים שילמו את היטל ההשבחה "תחת מחאה". השומה מתייחסת להשבחה שחלה בדירה בעקבות תכנית אשר הוסיפה זכויות של עד 25 מ"ר ליח"ד בתחום התכנית. העוררים טוענים כי בשומה אין אזכור לכך שבפרויקט הנדון, שכבר מאוכלס, קיימות דירות גן/קרקע שאליהן צמודות גינות פרטיות בכל שטח החצרות. כלומר, מימוש התוספת יחייב בנייה על קרקע שבקניין פרטי של צד ג', ועובדה זו מאיינת את הסיכוי לממש את הזכויות שהקנתה התכנית. העוררים טוענים כי כתוצאה מכך, התכנית לא יצרה כל השבחה עבור הדירה, ועל כן אין לחייבם בהיטל השבחה.  בנוסף, העוררים מציינים שמדובר בבניין שבנייתה הסתיימה רק לפני כשנה. העוררים מוסיפים כי גם אם תימצא, לכאורה, דרך לפצות את בעלי הגינות ולקבל את הסכמתם לבנייה, הדבר יהווה עוד חסם למימוש זכויות הבנייה על פי התכנית.

החלטות המועצה הארצית לתכנון ובניה:

– נדחה הערר על שומה שערכה המשיבה, בה נקבעה חבות בהיטל השבחה, בעקבות הסכם מכר להעברת זכויות בדירה.

-נקבע כי ההשבחה נובעת מתכנית שהרחיבה את זכויות הבנייה במקרקעין, ואילו מועד מימוש ההשבחה, הוא מועד עסקת המכר.

– לא הוכח שלגבי הדירה אין כל אפשרות לממש את תוספת הזכויות מכוח התכנית המשביחה וכי מדובר בהיטל השבחה שהוטל כדין וששיעורו סביר.

צור קשר

אנא מלא את הטופס הבא ואנו נשמח ליצור איתך קשר בהקדם

ההודעה נשלחה!

נציג מטעמנו איצור עימך קשר בהקדם.

חזור לאתר