חדשות / ערר (מטה) 35/18 מועצה אזורית מגידו נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, מחוז צפון (ועדות ארציות תכנון ובניה

ערר (מטה) 35/18 מועצה אזורית מגידו נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, מחוז צפון (ועדות ארציות תכנון ובניה

רקע:

המדובר בערר על החלטת ועדת המשנה להתנגדויות של וועדה מחוזית לתכנון ולבנייה, לדחות את ההתנגדויות. מטרת התכנית היא הרחבת שכונת מגורים קיימת, הסדרה של מבני ציבור ודרכי גישה והקמת מרכז מבקרים לתל יקנעם. הערר הוגש על ידי המועצה האזורית מגידו בהתבסס על סעיף 110(א)(1)(ב) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.

הערר נדחה ונקבע כי :

-מועצה אזורית הגובלת בשטח התכנית, זכאית ככלל להגיש ערר מכוח סעיף 110(א)(1)(ב) לחוק התכנו"ב, כ"רשות מקומית הנוגעת בדבר". ואולם, תנאי סף לכך – שאותה רשות מקומית הגישה התנגדות לתכנית; על מנת לראות את התנגדות הוועד ההמקומי כהתנגדות שהוגשה מטעם המועצה האזורית, יש להוכיח כי בהגשת ההתנגדות, פעל הוועד המקומי בשם המועצה האזורית ועל פי סמכות שנאצלה לו ממנה – וכי בהגשת הערר, כביכול נטלה המועצה האזורית חזרה לידיה את הסמכות שהייתה שלה מלכתחילה.

השאלה העיקרית העולה בערר היא האם קיימת מניעה להרחיב את שטח השכונה הקיימת אל השטח המסומן כיום כ"שטח פתוח". לעמדת ועדת הערר, התשובה לשאלה זו היא בשלילה. במישור הסמכות, אין מניעה סטטוטורית לייעד חלק מהשטח הפתוח למגורים. על פי התנאים שנקבעו בתכנית הכוללנית, תכנית להרחבת המתחם היא בסמכות הוועדה המחוזית, ועליה להתחשב ביער הקיים ובנצפות השכונה והתאמת הבינוי לתנאי הטופוגרפיה הקיימים.

-בבחינת החלטת הוועדה המחוזית, וועדת הערר השתכנעה כי התכנית עונה על תנאים אלה וכי פגיעתה ביער ובנוף היא מידתית.

צור קשר

אנא מלא את הטופס הבא ואנו נשמח ליצור איתך קשר בהקדם

ההודעה נשלחה!

נציג מטעמנו איצור עימך קשר בהקדם.

חזור לאתר