חדשות / ערר (מטה) 40/18 חוות פטריות ערד (1994) בע"מ נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, מחוז דרום

ערר (מטה) 40/18 חוות פטריות ערד (1994) בע"מ נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, מחוז דרום

ערר על שומת השבחה מטעם השמאית המכריעה, במסגרתה נקבע בין היתר, כי התכנית המשביחה איפשרה הקמת מבני משק על קרקע חקלאית, להרחבת הבנייה, ולשימושים נוספים שלא היו עד אותה עת, לפיכך יש לחשב פוטנציאל לבניית מבנים אלה במסגרת ההשבחה. בנוסף, נקבע כי שווי קרקע למ"ר אקוויוולנטי בייועד הנדון גבוה משווי קרקע ביעוד חקלאי.

וועדת הערר דנה וקבעה כדלהלן:

ראשית, עצם פניית העוררת לשמאות מכריעה, יש בה משום וויתר על הטענה כנגד עצם החיוב בהיטל (כך גם נקבע בפסיקה). באשר לטענה כי אל לוועדת הערר להתערב בממצאי השמאית המכריעה, ישנו מקום לעשות כן, מקום שיש חשד כי ממצאי השמאי המכריע הושתתו על תשתית עובדתית בלתי הולמת, הנחות לא הגיוניות, או כאשר התשתית המשפטית ביסוד ההכרעה שגייה או חסרה.

במקרה דנן, אכן חלה השבחה בקרקע מעצם הגדלת היקף הבינוי המותר בה. עם זאת קביעת השמאית המכריעה כי התכנית המשביחה קבעה שימוש תעשייה חלקאית במקרקעין הינו שגוי, שכן כל שהותר בתכנית המשביחה הוא בניית מבני משק המאפשרים שימוש חקלאי או שימוש תומך בחקלאות.

בנוסף, ההשוואה עליה התבססה השמאית אף היא מבוססת על תשתית שגויה, בהידרשה להשגה שנגעה לחוות גידול זרעים, שאינה רלוונטית לעניין דנן – כך קבעה וועדת הערר – היות ששם ההכרעה התבססה על עסקאות השוואה בייעוד תעשייה, כאשר במקרה דנן חוות הפטריות מהווה שימוש מותר בייעוד מבני משק כאמור.

משכך קבעה וועדת הערר כי על השמאית לתקן את שומתה בהתאם לקביעות הנ"ל.

צור קשר

אנא מלא את הטופס הבא ואנו נשמח ליצור איתך קשר בהקדם

ההודעה נשלחה!

נציג מטעמנו איצור עימך קשר בהקדם.

חזור לאתר