חדשות / ערר (מרכז) 86/15 תלמה העליון נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה הוד השרון

ערר (מרכז) 86/15 תלמה העליון נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה הוד השרון

העוררת בעלת מחצית מהזכויות במקרקעין.

בעקבות מימוש בדרך של היתר נדרשה העוררת לשלם היטל השבחה בגין תכנית שנקבעה כתכנית משביחה במסגרת השומה המכרעת.

העוררת טוענת לפטור מכוח סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית, בטענה כי מדובר בפטור ראשון במקרקעין הנדונים וכי מדובר בבית מגורים לשימושה האישי.

ועדת הערר נדרשה לשתי שאלות:

האם העובדה שהמקרקעין מושא הערר הועברו לעוררת בירושה לאחר אישור התכנית המשביחה משפיעה על זכאותה לפטור מכוח סעיף 19(ג)(1)?

האם העובדה שהתכנית חילקה את המגרש ל3 מגרשי בנייה חדשים מקימה שכאות לפטור לגבי כל אחד מהמגרשים?

ועדת הערר קבעה, כי ירושה עונה להגדרתה של "העברה מכח דין". אין לראות בה מימוש לצורך חיוב בהיטל השבחה שכן ההעברה אינה מתחשבת ברצונו של היורש.

עם זאת היורשת אינה שכאית ליותר זכויות משהמורישה הייתה זכאית ערב ההעברה, ואין נפקות לכך שהורישה את הזכויות לשלושה יורשים.

אין גם בחלוקת המגרש לשלושה מגרשי משנה כדי "לייצר" זכות לפטור בכל אחד משלושת המגרשים החדשים שנוצרו.

הערר נדחה.

צור קשר

אנא מלא את הטופס הבא ואנו נשמח ליצור איתך קשר בהקדם

ההודעה נשלחה!

נציג מטעמנו איצור עימך קשר בהקדם.

חזור לאתר