חדשות / עתמ (חי') 27554-08-18 עופר ברא"ז נ' נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ ואח'

עתמ (חי') 27554-08-18 עופר ברא"ז נ' נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ ואח'

רקע:

העותרים טענו כי יש לשלם להם את המקדמה בגין נזקים שנגרמו למחוברים שבבעלותם, שנפגעו כתוצאה מביצוע תכנית להרחבת כביש 2 (כביש החוף חיפה – תל אביב) וזאת במסגרת הסכם עם משרד התחבורה. העותרים טוענים, כי ביצוע תכנית תת"ל 31 הביא לפגיעה והפקעה של חלק ממקרקעיהם, לרבות על דרך הריסת חלק מהמחוברים המצויים במקרקעין, המהווים מבנים ומתקנים של חוות הסוסים, תוך פגיעה והשמדה של מסלול האימונים של חוות הסוסים. העיריה טענה כי הסמכות הייחודית לדון בנושא העתירה נתונה לרשות המוסמכת על פי חוק מיסוי מקרקעין.

נקבע כי:

– אין חולק כי בסופו של דבר מטרת העתירה היא להביא להשבת סכום המקדמה נשוא העתירה לידי העותרים.

– סמכותם של בתי המשפט נגזרת מהסעד המבוקש ולאו דווקא מהעילה. לעניין זה נקבע בפסיקה כי כאשר הסעד המבוקש הינו השבתו של סכום כסף, הערכאה המוסמכת לדון במחלוקת תהא הערכאה האזרחית, גם אם העילות עליהן מבוססת התביעה הינן עילות מתחום המשפט המנהלי. זאת בהתאם להלכה של בית המשפט העליון ברע"א 483/88 מפעלים פטרוכימיים בע"מ נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(3) 812 וכן בעת"מ 3396/06 עמותת אל סונדוס נ' מדינת ישראל – משרד החינוך והתרבות. לפיכך, כאשר עתירה כוללת טענות הנוגעות לעילות של העדר סבירות או אי חוקיות שנפלו בהחלטות הרשות אך מבחינת אופרטיבית מטרת העתירה היא להביא להשבת סכום כסף, הערכאה המוסמכת לדון במחלוקת תהיה הערכאה האזרחית.

– סיכומו של דבר – משעולה, כי בית המשפט לעניינים מנהליים נעדר סמכות עניינית לדון בעתירה, ביהמ"ש הורה על מחיקת העתירה. שמורה לעותרים הזכות לפנות לערכאה המוסמכת בהליך הנכון, לפי שיקול דעתם.

צור קשר

אנא מלא את הטופס הבא ואנו נשמח ליצור איתך קשר בהקדם

ההודעה נשלחה!

נציג מטעמנו איצור עימך קשר בהקדם.

חזור לאתר