חדשות / עתמ (חי') 55924-02-18 נהוראי נהול ואחזקות בע"מ נ' עירית כרמיאל

עתמ (חי') 55924-02-18 נהוראי נהול ואחזקות בע"מ נ' עירית כרמיאל

רקע:

המדובר בעתירה כנגד חיובי העותרת בארנונה בגין החזקה במתקנים הסולאריים המשמשים ליצור חשמל על גגות מבנים המשמשים למסחר ותעשיה. העותרת טוענת שחיובי הארנונה שהוטלו עליה בהתאם לסיווג תעשיה בצווי הארנונה של העירייה הוא בלתי סביר שכן הוא חורג בעשרות אחוזים מהחיובים שהוטלו ברשויות אחרות ומהחיובים שנקבעו בצווי הארנונה לאחר שנת 2015.

בשנים 2013-2011 לא נדרשה העותרת לשלם ארנונה בגין ההחזקה במתקנים. רק בשנת 2014 נדרשה העותרת, לראשונה, לשלם ארנונה עבור מתקנים אלו. דרישת תשלום ראשונה לגבי אחד המבנים נשלחה אליה בתחילת שנת 2014, ובהמשך, בחודש 11/2014, נשלחו אליה דרישות תשלום נוספות עבור מבנים אחרים. בשנת 2015 נשלחו לעותרת דרישות תשלום דומות.

נקבע כי:

-נפל פגם בכך שהעירייה התנתה הוספת סיווג מתאים למתקני העותרת באישור השרים, אך לא נפל פסול במשלוח הדרישה באופן רטרואקטיבי.

-בנסיבות המקרה, הגשת העתירה במועד שהוגשה אינה נגועה בשיהוי המצדיק את סילוק העתירה על הסף ולא נוצר מחסום המשתיק את העותרת מלהעלות טענותיה.

-אם רשות מקומית סבורה כי אין סיווג מתאים לחיובו של נכס בארנונה וכי עליה לקבוע סיווג חדש לראשונה, אין צורך בקבלת אישור השרים. עמדת העירייה ולפיה היה עליה לבקש ולקבל את אישור השרים לתיקון צו המיסים ולקביעת סיווג חדש בהעדר סיווג נפרד ומתאים בצו הארנונה למתקנים, הייתה מוטעית, שכן מקום שבו סבורה הרשות כי אין סיווג מתאים לחיובו של נכס וכי עליה לקבוע סיווג חדש לראשונה, אין צורך בקבלת אישור. הדרישה לאישור השרים הייתה רלבנטית רק אם העירייה ביקשה לסטות מגבולות התעריפים המזעריים או המרביים על פי התקנות. החלטת העירייה, שניתנה לאחר שבקשתה לאישור מהשרים נדחתה, לשוב ולאתר סיווג ספציפי בין הסיווגים הקיימים, הייתה מנוגדת לעמדתה המקורית והביאה לתוצאה בלתי סבירה. על כן, יתוקנו חיובי הארנונה שהוטלו על העותרת לגבי החזקתם של המתקנים.

-לגבי הרטרואקטיביות של החיובים – משלוח דרישות תשלום במהלך שנה, באופן שכולל יישום של החלטה מנהלית חדשה, כשהחיוב מתייחס לכל השנה הוא חיוב רטרואקטיבי, אך לא כל חיוב רטרואקטיבי הוא חיוב פסול שיש לבטלו. בנסיבות דנן, אף שמדובר בחיוב בדיעבד, אין בו כל פסול לאור ידיעת העותרת במועד מוקדם יותר ממשלוח דרישות התשלום, כי העירייה מבקשת לחייב כל מחזיק במתקנים סולאריים בתשלום ארנונה.

צור קשר

אנא מלא את הטופס הבא ואנו נשמח ליצור איתך קשר בהקדם

ההודעה נשלחה!

נציג מטעמנו איצור עימך קשר בהקדם.

חזור לאתר