חדשות / עתמ (י-ם) 30187-01-18 אהוד יאיר נ' משרד הבינוי והשיכון

עתמ (י-ם) 30187-01-18 אהוד יאיר נ' משרד הבינוי והשיכון

עניין בבקשה לסילוק העתירה על הסף בשל חוסר סמכות עניינית.
ברקע לדברים, הסעדים המבוקשים בעתירה הם שניים: להורות למשיב לעדכן את קצבת הסיוע בשכר דירה למקבלי הבטחת הכנסה, וכן להורות למשיב לקבוע מנגנון קבוע לעדכון קצבת הסיוע.

בבסיס הבקשה לסילוק על הסף, טענה כי אין מדובר בתקיפת החלטה קונקרטית של רשות, אלא תקיפה של הנוהל הקיים בדרישה שיתוקן, ולפיכך הסמכות העניינית לדון בתובענה היא לבג"ץ.

בית המשפט קבע כי דין הבקשה להידחות. פרט 13 לתוספת הראשונה לחוק בתי המשפט לעניינים המנהליים נוקט לשון רחבה, וכולל כל עניין של דיור ציבורי, וכלשון החוק "ענייני דיור ציבורי לפי כל נוהל". דבר זה מתיישב גם עם תכליתו של חוק בתי המשפט לעניינים מנהליים שהסמיך את בתי המשפט לעניינים מנהליים לדון בנושאים המופיעים בתוספת הראשונה, כאשר לבג"ץ נשמרת הסמכות המקבילה. סמכותם של בתי המשפט לעניינים מנהליים סוייגה בסעיף 5(1) לחוק הנ"ל לפיו לא יוכלו לדון בסעד הנוגע להתקנת תקנות, אך אין לגזור מכך דין שווה לגבי נהלים.

צור קשר

אנא מלא את הטופס הבא ואנו נשמח ליצור איתך קשר בהקדם

ההודעה נשלחה!

נציג מטעמנו איצור עימך קשר בהקדם.

חזור לאתר