חדשות / עתמ (מרכז) 16085-09-16 מכון ויצמן למדע נ' עיריית רחובות

עתמ (מרכז) 16085-09-16 מכון ויצמן למדע נ' עיריית רחובות

עניין בעתירה כנגד חיוב בהיטל שצ"פ. העותר טוען כי אין לחייבו בחיובים המפורטים בדרישות התשלום, וכי נפל פגם בדרישות התשלום המצדיק את ביטולן.

בין היתר נטען כי נפל פגם בשיטת החישוב בבסיס ההיטלים, כי דרישת התשלום פסולה ככל שמתייחסת לנכסי שנבנו לפני תחילתו של חוק העזר, וכי העירייה מפלה לטובת נכסים למגורים שכן שטחי בנייה ותיקה נעשתה באופן בררני רק לגבי מתחמים או עסקים גדולים המהווים "כיסו עמוק" בעיני העירייה – נכסי מגורים ותיקים לעומת זאת לא חויבו.

בית המשפט נדרש לטענות וקבע כי חוק העזר של עיריית רחובות, וכן החלטות העירייה מאפשרות לעירייה לגבות היטל שצפ הן מהבנייה החדשה והן מהבנייה הישנה בעיר. לא היתה כל החלטה בעירייה כי ההיטל יוטל רק על בנייה חדשה וטענה זו דינה להידחות.

בעניין טענת האפלייה, נמצא כי אכן העירייה מטילה את החבות בתשלום ההיטל על בעלי נכסים מרובי שטחים 30 יום מהתגבשות החיוב בהיטל, בעוד שעל בעלי הנכסים למגורים מטילה את החיוב רק אם נדרשים לאישור לטאבו.

על אף שנמצא כי אכן מפלה העירייה במקרה דנן, לא נראה שאפלייה זו עולה כדי לבטל את חוק העזר או דרישות התשלום.

על העירייה להביא את העניין בפני מועצת העיר על מנת שתחליט על מדיניות אחידה במקרה הנדון – ככל שיקבע כי מועד החיוב יהיה רק במועד הוצאת תעודת אישור לרשם המקרקעין אז יהיה מקום לבטל את דרישת התשלום.

צור קשר

אנא מלא את הטופס הבא ואנו נשמח ליצור איתך קשר בהקדם

ההודעה נשלחה!

נציג מטעמנו איצור עימך קשר בהקדם.

חזור לאתר