חדשות / עתמ (מרכז) 66425-11-16 קואליציית שבת שוויון (ע"ר) נ' עירית כפר סבא

עתמ (מרכז) 66425-11-16 קואליציית שבת שוויון (ע"ר) נ' עירית כפר סבא

עניין בעתירה כנגד העירייה בטענה כי זו אינה פועלת בכל האמצעים העומדים לרשותה לאכיפת חוק העזר לסגירת העסקים בימי המנוחה, וכי אינה מתנה קבלת רשיון עסק לכך שבעלי העסקים יצייתו להוראות חוק העזר.

בית המשפט בחן את האמור בפקודת העיריות (להלן: "הפקודה") בסעיף 249, לפיו בסמכות העירייה בין היתר להסדיר פתיה וסגירה של בתי עסק לרבות שעות וימים. תוקף פסקה זו יהיה בכפוף לכל פטור ששר הפנים (להלן: "השר") יורה עליו בצו.

בנוסף סעיף 265 קובע כי שר הפנים רשאי לקבוע כי עבירה מסויימת תהייה עבירת קנס, ולקבוע את שיעור הקנס (עד 730 ₪).

בנוסף, החוק לתיקון פקודת העיריות (להלן: "חוק ההסמכה") הסמיך את הרשויות לחוקק חוקי עזר לאיסור פתיחת עסקים בשבתות וחגים. ולפנות לבית משפט לעניינים מנהליים לצורך אכיפת חוק עזר שהותקן כאמור.

בית המשפט לא נדרש לטענות העותרים לגופן, היות שהעותרים לא צירפו את כל המשיבים הנכונים לעתירה – הם כל מי שעלול להיפגע מקבלת העתירה. ראייה לכך שבנספחיהם מפנים העותרים ל27 בתי עסק המופעלים בשבתות, כאשר העתירה מוגשת רק כנגד שישה. היות שכלל העותרים ביקשו לדחות את העתירה על הסף בין היתר מחמת אי צירוף כל המשיבים הנכונים, והיות שהעותרים לא פעלו לתיקון כתב העתירה, הורה בית המשפט על מחיקת העתירה על הסף.

צור קשר

אנא מלא את הטופס הבא ואנו נשמח ליצור איתך קשר בהקדם

ההודעה נשלחה!

נציג מטעמנו איצור עימך קשר בהקדם.

חזור לאתר