חדשות / עתמ (נצ') 52914-07-18 ג'אנית ג'דעון נ' הועדה המחוזית לתכנון ובנייה

עתמ (נצ') 52914-07-18 ג'אנית ג'דעון נ' הועדה המחוזית לתכנון ובנייה

רקע:

במרכז העתירה עמדה השאלה, האם העותרים הינם "בעל עניין בקרקע" הרשאים להגיש תכנית מתאר מקומית למוסדות התכנון בהתאם לסעיף 61א(ב1) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965.

נקבע כי:

– עד לתיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, המונח "בעל עניין בקרקע" זכה לפרשנויות שונות של בתי המשפט, בעיקר בשאלה האם הזכות בקרקע צריכה להשתרע על כל הקרקע הכלולה בתכנית, או די בזיקה לחלק ממנה בלבד. קושי פרשני זה יצר פסיקה לא אחידה אשר התבטאה בקיומן של שתי מגמות פרשניות עיקריות, מצמצמת ומרחיבה.

– משאין מחלוקת בדבר שיעור חלקם של העותרים בשטח התכנית (50%) ומאחר ואלה אינם עונים על הגדרת החוק ביחס לשני התנאים גם יחד, שכן אין לעותרים חלק מסוים בקרקע בשיעור 75% או יותר ותכניתם פוגעת קשות במקרקעי המשיב, באינטרס ההסתמכות שלו ובהיתר הבניה שבידו כאשר אין להם בחלקתו שום זכויות, הרי  שאין להם מעמד של "בעל עניין" לצורך הגשת התכנית המוצעת נשוא העתירה ובדין דחתה ועדת הערר את התכנית החדשה על הסף.

– בנוסף, קיימת ההלכה הידועה לפיה, בית משפט זה אינו בא בנעליהן של רשויות התכנון ואינו מעמיד את שיקול דעתו במקום שיקול דעתן המקצועי של רשויות התכנון.

– המסקנה היא, כי העותרים אינם "בעלי עניין" כאמור בסעיף 61א(ב1) לחוק לצורך הגשת התכנית המוצעת, מושא העתירה והמקרה שלפניי אינו נופל בגדר אותם מקרים חריגים המצדיקים את התערבותו של בית המשפט בהחלטת ועדת הערר, ולפיכך דין העתירה להידחות.

 

 

צור קשר

אנא מלא את הטופס הבא ואנו נשמח ליצור איתך קשר בהקדם

ההודעה נשלחה!

נציג מטעמנו איצור עימך קשר בהקדם.

חזור לאתר