חדשות / עתמ (ת"א) 34325-06-18 צפורה נעה ברנד פרנק נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

עתמ (ת"א) 34325-06-18 צפורה נעה ברנד פרנק נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

רקע:

המדובר בעתירה למתן צו המורה למשיבה 1 להפקיע נכס ולעשות בו את השימוש המיטבי, זאת כמתחייב לדעתם מהוראת סעיף 12.1 לתב"ע החלה עליו ולפיו "השטחים הציבוריים יירשמו ו/או יופקעו ויירשמו של שם עיריית תל אביב-יפו בספרי רישום המקרקעין".

נקבע כי:

– המקור הנורמטיבי לסמכות הועדה המקומית להפקיע מקרקעין שנועדו בתכנית לצרכי ציבור הוא בסעיף 189 לחוק התו"ב. ע"פ לשונו הברורה של הסעיף, קיימת אבחנה בין שלושה מצבים: א. מצב בו רשאית הועדה המקומית להפקיע מקרקעין, כפוף להסכמת הועדה המחוזית; ב. מצב בו חובה על הועדה המקומית להפקיע את המקרקעין כשהועדה המחוזית דורשת זאת ממנה; ג. מצב בו המקרקעין נועדו להפקעה בהתאם לתכנית, שאז הוועדה המקומית רשאית להפקיעם גם ללא קבלת הסכמת הועדה המחוזית.

– ביהמ"ש העליון פסק כי גם במצב בו ההפקעה אושרה במסגרת תכנית, עדיין הועדה המקומית נדרשת להפעיל שק"ד אם להפקיע את המקרקעין. אישור התכנית ע"י הועדה המחוזית מקנה לוועדה המקומית סמכות לבצע את ההפקעה (ללא קבלת הסכמה נוספת), ואולם מדובר בסמכות שהפעלתה מחייבת הפעלת שק"ד. במסגרת הפעלת שיקול הדעת על הועדה המקומית לבחון האם חל שינוי נסיבות שלאורו יש להעריך מחדש את הצורך בהפקעה. יש לבחון את הנסיבות העדכניות באשר לקיומו של האינטרס הציבורי, כמו גם לקיומן של חלופות פוגעניות פחות לביצוע ההפקעה. ככל שחלף זמן רב יותר ממועד אישור התכנית ע"י הועדה מהחוזית, נדרשת הועדה המקומית לבחינה מקיפה יותר של כל אלה.

– הפקעת מקרקעין נועדה לאפשר קיומן של פונקציות ציבוריות חשובות שאין ביד השוק החופשי לספק בעצמו, אך ברור שהפקעה כרוכה מטיבה בפגיעה בזכות הקניין של הפרט, גם אם כנגדה משולמים פיצויים. תשלום פיצויים מהווה, כשלעצמו, נטל על הקופה הציבורית.

-על כן, חובתה של רשות ציבורית טרם תחליט על הפקעה לוודא שמדובר בצורך חיוני שלא ניתן להשיגו בדרך אחרת ופחות דרסטית, וכן, שהתועלת שיכול הציבור להפיק מההפקעה שקולה כנגד העלויות הכרוכות בכך.

-כאשר הוראה בתכנית מאפשרת לרשות להפקיע מקרקעין אינה קצובה בזמן, אך הגיוני ששק"ד הרשות יופעל בעיתוי הרלוונטי, טרם הנקיטה בהליכי ההפקעה, על בסיס המציאות העכשווית והצרכים המשתנים.

-לפיכך, גם במצב בו ההפקעה אושרה במסגרת תכנית, הועדה המקומית אינה חייבת להפקיע את המקרקעין ועליה להפעיל שיקול דעת אם להפקיעם בעיתוי הרלוונטי. במקרה הנדון, לא נמצאה הצדקה להתערב בהחלטת הוועדה המקומית שלא להפקיע את הנכס הנדון בעת הנוכחית.

צור קשר

אנא מלא את הטופס הבא ואנו נשמח ליצור איתך קשר בהקדם

ההודעה נשלחה!

נציג מטעמנו איצור עימך קשר בהקדם.

חזור לאתר