חדשות / עתמ (ת"א) 53018-05-18 יסודות פיתוח ותכנון עירוני (2011) בע"מ נ' ועדת ערר לתכנון ובנייה מחוז תל אביב

עתמ (ת"א) 53018-05-18 יסודות פיתוח ותכנון עירוני (2011) בע"מ נ' ועדת ערר לתכנון ובנייה מחוז תל אביב

עניין בעתירה על החלטת וועדת ערר בבקשה שהוגשה אליה להתיר הריסתו ובנייתו מחדש של מבנה מכוח תכנית שאושרה לפי סע' 23 לתמ"א 38 (להלן: "התכנית").

בהחלטת וועדת הערר הוחלט על צמצום מספר יחה"ד והקומות המותרות לבנייה בבקשה.

טענת העותרים כי יחס ההמרה בין הדירות החדשות לישנות שקבעה וועדת הערר הינו נמוך מהמקובל בעיר, וכי אי התחשבות בנתון זה היא בלתי סבירה.

בית המשפט קבע כי על פי ההלכה הידועה התערבותו בהחלטות מוסדות התכנון והבנייה יהיו מצומצמות. במקרה דנן לוועדת הערר שיקול דעת לבחון לאור הנסיבות את זכויות הבנייה שיש להעניק בהיתר, תוך התחשבות בנתוני הסביבה, שכן הזכויות בתכנית מכוח תמ"א 23 אינן מוקנות מראש. החשיבות הציבורית של חיזוק מבנים כנגד רעידות אדמה, אין בו כדי לסלול מסלול לאישור אוטומטי של כל בקשה להיתר מכוח תמ"א 38.

לא נראה כי במקרה דנן נפל פגם בשיקול דעת הוועדה בעניין קביעת תוספת הזכויות, שמצדיק את התערבותו של בית המשפט. העותרים לא הוכיחו את כי יחס ההמרה שנקבע בוועדת הערר מאיין את הכדאיות הכלכלית של הפרוייקט, ולא הניחו כל תשתית עובדתית להראות כי החלטה זו של וועדת הערר אינה סבירה, באופן המצדיק את ביטולה.

לא הוכחה גם הטענה כי קיימת מדיניות בוועדה המקומית לאשר יחס המרה גבוהה יותר, וכי יחס זה הוא למעשה היחס המינימלי שיש לאשר באזור.

כך גם מקבל בית המשפט את עמדת וועדת הערר לפיה על בחינה כלכלית של פרוייקט להתחשב ברווח הכולל של הפרוייקט לכלל המעורבים (יזם + דיירים), ואין כל הגיון כי התכנון ייגרר לתוך ההסכמות הפרטיות בין היזם לבין בעלי הדירות בעניין חלוקת הרווחים ביניהם.

העתירה נדחית.

צור קשר

אנא מלא את הטופס הבא ואנו נשמח ליצור איתך קשר בהקדם

ההודעה נשלחה!

נציג מטעמנו איצור עימך קשר בהקדם.

חזור לאתר