חדשות / עת"מ 62849-11-17 מילוטל פיתוח בע"מ ואח' נ' מועצה אזורית מטה אשר

עת"מ 62849-11-17 מילוטל פיתוח בע"מ ואח' נ' מועצה אזורית מטה אשר

רקע:

העותרות הגישו עתירה כנגד חיובן בהיטל ביוב, בטענה כי עבודת התשתית שבגינה נדרש ההיטל איננה הקמה לראשונה של מערכת ביוב אלא תחזוקתה בלבד. כמו כן נטען לתחשיב "פגום ומנופח".

טענות הצדדים:

העותרות טוענות כי המשיבה לא הייתה מוסמכת להטיל את החיוב שכן בוצעו עבודות של החלפת תשתית ביוב קיימת ולא הנחתה הראשונית. העיקרון הוא כי השקעות בגין החלפת מערכות לא יוכרו לצורך תחשיב ההיטל שכן הוצאה זו מוכרת ברכיב האגרה השוטפת, ולצורך כך הוקמה קרן שיקום.

-ביב פרטי, לפי הגדרתו הוא ביב המשמש נכס אחד ואילו ביב ציבורי הוא קו ביוב שאוסף שופכין ממספר ביבים פרטיים וביב כזה הוא באחריות הרשות המקומית. בשטח רחב ידיים לכל מבנה ביב פרטי, והמערכת שאוספת את השפכים מביבים הפרטיים של המבנים צריכה להיות באחריות הרשות המקומית.

-עוד נטען כי העותרות הינן בבחינת "גוף עתיר שטח" , כלומר שהן מקימות את מערכות המים והביוב בתוך המתחם עבור עצמן, וניתן לחייבן בתשלום רק אם נקבע תעריף מיוחד לגוף עתיר שטח.

-יש להוציא מחשבון שטח המקרקעין את הדרכים והכבישים העוברים בו.

-חלפו יותר מ-7 שנים ממועד תחילת ביצוע העבודות, מכאן שאם מדובר בגבייה עבור הנחה ראשונית של תשתית, חלפה לה תקופת ההתיישנות. עוד נטען לשיהוי ומניעות.

 

המשיבה טוענת :

-כי הניחה קווי ביוב בצמוד למקרקעין כדי לאפשר את חיבורם למערכת הביוב המוניציפאלית, הכוללת קו ביוב מאסף ומכון טיהור שפכים. משהונחה תשתית הביוב יש להטיל היטל ביוב על הנכסים בעלי הפוטנציאל ליהנות מתשתית הביוב.

-המשיבה שוללת את הטענה כי בצעה עבודת תחזוקה בקווים וכי הקווים שהניחה מיועדים להחליף קו ביוב אחר. נטען כי קו הביוב הקיים אליו מפנות העותרות הינו צנרת ביוב פרטית של חברת מילואות אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע"מ. המשיבה מבהירה כי לא היה פתרון ביוב מוניציפאלי, בין היתר למקרקעין מושא הדיון, ולכן בשנים 2012-2013 הקימה קו ביוב ציבורי  במקטע הצמוד לכביש 22. בשנת 2016 הניחה המשיבה קווי ביוב בסמוך למקרקעין וקבעה שוחות ונקודות חיבור על מנת לאפשר חיבורם למערכת המוניציפאלית.

-מיקום הנחת הקווים אף תואם מראש עם נציג העותרת 1. גם מטעם זה העתירה צריכה להידחות בשל העדר ניקיון כפיים.

-נטען כי העותרות מבקשות להסתמך על טיוטת כללים המתייחסת ל"גוף עתיר שטח " שנכנסה לתוקף ביום 1.1.18, שנים לאחר עריכת התחשיב בשנת 2013 ולאחר משלוח דרישת התשלום מושא העתירה. גם עובדתית לא ברור שאכן העותרות עונות להגדרה זו.

-טענות העותרת בקשר לתחשיב הינן טענות כבושות. התחשיב אושר על ידי גורמי המקצוע ופורסם על ידי רשות המים וחזקת תקינותו לא נסתרה. עילת החיוב לא התיישנה ולא חל שיהוי במשלוח דרישת התשלום.

נקבע כי:

-העתירה נדחית.

– אין מחלוקת על כך שהעותרות לא שילמו מעולם היטל ביוב עד לדרישת התשלום מושא הדיון, בעבור תשתית הביוב שישתמשו בה בעתיד.

-העותרות מבקשות להיות פטורות מתשלום היטל ביוב. טענת העותרות  כי עליהן להיות פטורות מתשלום היטל, כי הדרישה  היתה צריכה  להישלח אליהן בשנות ה-70 של המאה הקודמת ,כאשר מילואות הקימה את קו הביוב לטיפול בשפכיה היא, שכן זהו לטענתן אותו ביב ציבורי שבגינו היו אמורות לשלם היטל ביוב. טענה זו הינה טענה מרחיקת לכת וצריכה להידחות בנסיבות העובדתיות של מקרה זה.

-העותרות מבקשות למעשה בדלת האחורית לחלוק על שיקול הדעת המקצועי של המשיבה לענין הקמת תשתית הניקוז המחודשת, על אף שהמשיבה הראתה והוכיחה את הצורך החיוני בה.

 

 

 

 

 

 

צור קשר

אנא מלא את הטופס הבא ואנו נשמח ליצור איתך קשר בהקדם

ההודעה נשלחה!

נציג מטעמנו איצור עימך קשר בהקדם.

חזור לאתר