חדשות / רעא 7342/18 א. דורי בניה בע"מ נ' מיכאל בר לבב ואח'

רעא 7342/18 א. דורי בניה בע"מ נ' מיכאל בר לבב ואח'

בית המשפט נדרש לשאלה האם צווי העיקול הזמניים שהוגשו כנגד המבקשת תקפים, כאשר לא התבקש אישור עיקולים אלה כנדרש.

צווי העיקול הוצאו ל2 חברות הביטוח המחזיקות בנכסים. אחת מחברות הביטוח, הפיניקס, לא הגישה כלל הודעת מחזיק, והמשיבים לא הגישו בקשה לאישור העיקול לגבי נכסי המבקשת הנמצאים אצלה.

כעת טוענת המבקשת כי בנסיבות בהן פיניקס כלל לא הגישה הודעת מחזיק בהתאם לצו והמשיבים לא ביקשו את אישור העיקול הזמני ביחס אליה, פקע העיקול. לגבי חברת הביטוח השנייה – AIG – נטען כי לא ניתן לקבל את הודעת המחזיק שהגישה, היות שזו הוגשה באיחור ניכר, ובכל מקרה המשיבים לא הגישו בקשה גם לאישור העיקול הזה.

מרגע שניתן צו עיקול, נשלחות למחזיקי הנכסים הודעות עיקול, ובהתאם להודעות אלה עליו להצהיר על נכסי רלוונטיים הנמצאים בחזקתו. באם לא נמסרה הודעה כאמור על מבקש העיקול להגיש בתוך 15 ימים (מהמועד האחרון להגשת הודעת מחזיק) בקשה לאישור העיקול. במקרה דנן לא כך פעלה המבקשת.

עם זאת לאור התנהלות הצדדים כאילו העיקול תקף, ולאור העובדה שהמחזיקות סירבו להעביר את הנכסים שבחזקתן למבקשת, אין לפסול את תוקפו של העיקול בגלל פגם פרוצדורלי גרידא, ובמקרה כגון זה יש מקום להכיר בתוקפו של העיקול הזמני גם אם לא פעלו הצדדים בהתאם למתווה הקבוע בתקנות.

צור קשר

אנא מלא את הטופס הבא ואנו נשמח ליצור איתך קשר בהקדם

ההודעה נשלחה!

נציג מטעמנו איצור עימך קשר בהקדם.

חזור לאתר