חדשות / רעא 7667/17 אביעד רוזנצוויג נ' יצחק חזן

רעא 7667/17 אביעד רוזנצוויג נ' יצחק חזן

עניין בבקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי שלא לדחות על הסף בקשה לאישור תובענה כייצוגית, שהוגשה כנגד המבקשים.

בתמצית ברקע לדברים המבקשים נשאו תפקיד בכיר בחברה כנגדה הוגשה התובענה הייצוגית, ובית המשפט קמא קבע כי בשלב זה לא ניתן לקבוע כי בקשת האישור לתובענה ייצוגית ביחס אליהם היא מופרכת.

בבקשת רשות הערעור דנן טוענים המבקשים כי הבקשה ביחס אליהם נשענת על ראיה יחידה, והיא העובדה שמתנהלת חקירה פלילית ביחס לדוחות הכספיים של החברה, וכל עוד לא ניתן פסק דין מרשיע חלוט כנגדן, אין להשתמש בעצם קיומו של ההליך כראיה בהליך האזרחי.

בית המשפט דחה את בקשת רשות הערעור, וקבע כי לאור הפסיקה הקיימת, סילוק תובענה על הסף שמור למקרים חריגים שבהם "אין בבקשה ולא כלום", ולמעשה מדובר בבקשת סרק.

באשר לתובענה ייצוגית, גם במקרה זה סילוק בקשה על הסף שמור למקרים קיצוניים בהם נראה כי אין להתיר את ניהולה כייצוגית, ואין להיעתר לבקשה לסילוקה על הסף אך בשל כך שדורשת בירור עובדתי או משפטי נרחב.

גישה מחמירה זו יפה גם לבקשת רשות ערעור על החלטה הדוחה בקשה לסילוק על הסף.

במקרה דנן, לא נראה שבקשת האישור מופרכת על פניה – המבקשים מילאו תפקידי בכירים בחברה, וקיומה של חקירה פלילית כנגדם בשל פעילותם בחברה הינה רלוונטית. באשר להיקף התשתית העובדתית הנדרשת לבירור התובענה הרי שמקומה של שאלה זו בדיון לאישור התובענה כייצוגית ולא כטענת סף.

צור קשר

אנא מלא את הטופס הבא ואנו נשמח ליצור איתך קשר בהקדם

ההודעה נשלחה!

נציג מטעמנו איצור עימך קשר בהקדם.

חזור לאתר