חדשות / שימוש בסמכות מנהלית על ידי רשויות מקומיות כדי לאלץ בעלי נכסים למכור את נכסיהם

שימוש בסמכות מנהלית על ידי רשויות מקומיות כדי לאלץ בעלי נכסים למכור את נכסיהם

שימוש בסמכות מנהלית על ידי רשויות מקומיות כדי לאלץ בעלי נכסים למכור את נכסיהם

עו"ד מלכה אנגלסמן

עיריית בני ברק סירבה להסב רישיון עסק מקום בו רצתה לפנות את בעל הנכס לשם קידום של תב"ע חדשה באותו איזור. בית המשפט חייב את העירייה להסב את רישיון העסק וקבע כי היא פעלה בחוסר תום לב.

לאחרונה ניתן פס"ד חשוב ע"י ביה"מ המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופטת רובינשטיין הקובע גבולות ליכולתה של רשות מקומית להפעיל סמכויותיה כנגד בעלי נכסים, על מנת לקדם תוכנית בינוי חדשה באותו האיזור. בפסק הדין חייב בית המשפט את עירית בני ברק (להלן "העירייה") ליתן רשיון עסק לשוכר של מוסך לפחחות וצבע, אשר נמנע ממנו בהנמקה לפיה שונה ייעודם של המקרקעין. העותר יוצג על ידי משרדנו.

המדובר בנכס המצוי ברח' בן גוריון בבני ברק אשר נרכש ע"י העותר בשנת 1969. על המקרקעין הוקם מוסך אשר פעל במקום וניתנו לו רשיונות שנתיים ולאחר מכן רשיון עסק לצמיתות מכח הוראות ס' 7 (א) לחוק רישוי עסקים תשכ"ח 1969 . בשנת 2001 חתמו העותרים על חוזה שכירות חדש במטרה שהנכס ימשיך לשמש, כבעבר, למטרת מוסך ע"י השוכר החדש.

העירייה סרבה להעביר את הרשיון על שמו של השוכר החדש, בהתבסס על טענות שונות ובעיקר על כך שבינתיים פורסמה תוכנית לפיה שונה ייעודם של המקרקעין מ"תעשיה" ליעוד ל"עסקים".

ביה"מ דחה את עמדת העיריה וקבע כי רשיון העסק שניתן לעותרים, היה תקף לצמיתות, לא פקע מעצמו בעת שהתחלפו השוכרים ועל העיריה היה להעבירו על שם השוכר החדש ולא היתה רשאית לבטלו.

ביטול רשיון עסק הינו החלטת הרת גורל הן לבעלים והן לשוכרים החדשים והוא יכול להעשות רק אם התקיים אירוע היוצר סיכון מיוחד המצדיק ביטול הרשיון.

לדברי ביה"מ "לאור החשיבות הרבה שהעניקו המחוקק וביה"מ לאקט הדרסטי של ביטול רשיון עסק בצורה הפוגעת בחופש העיסוק – נדרש ביטול זה לעמוד הן בהצדקות מנומקות כדבעי והן במתן הזדמנות נאותה למי שרשיון העסק שלו נשלל, להתגונן ולטעון כנגד ההחלטה".

עוד הוסיף ביה"מ וקבע כי לאור העובדה שרשיונם של העותרים בוטל ע"י העיריה – חובה הייתה עליה ליתן לשוכרים/לעותרים הזדמנות לטעון את טענותיהם כנגד ביטול הרשיון ומשלא נהגה העיריה כמתחייב ומשהביטול נעשה שלא כדין ומשיקולים לא עניניים ובחוסר תום לב – החלטתה של העיריה בטלה.

מחומר הראיות שהיה בפניו הסיק ביה"מ כי בבפני העיריה לא עמדו הצדקות נאותות לביטוח הרשיון ויתיר על כן דבר הביטול כלל לא הובא לידיעתם של העותרים והשוכרים החדשים, ולפיכך נשללה מהם זכות ה"שימוע".

באשר להוראות התב"ע אשר שינתה את ייעודם של המקרקעין – הורה ביה"מ כי תפעל העיריה אל מול העותרים כפי שהיא פועלת לפינויים של עסקים פעילים אחרים המצויים בתחום התכנית ושיש צורך בפינויים.

לפסה"ד חשיבות רבה בכל הנוגע להשפעתן של תוכניות בניין עיר על עסקים המתנהלים בתחומה של התוכנית – מכח רשיונות עסק ישנים ולכך שאישור התוכנית החדשה אין בו כדי לבטל את רשיונות העסק המצויים בידי בעלי העסקים.
חשיבות נוספת לפסה"ד היא בקביעת ביה"מ כי את שיקול הדעת המנהלי יש להפעיל בתום לב ובסבירות ורק לאחר שניתנה הזדמנות למי שעלול להיפגע מההליך המנהלי – הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו כנגד הפגיעה הצפויה בעסקו.

עת"מ – 25979-07-10 ברבון ואח' נגד עיריית בני ברק.

צור קשר

אנא מלא את הטופס הבא ואנו נשמח ליצור איתך קשר בהקדם

ההודעה נשלחה!

נציג מטעמנו איצור עימך קשר בהקדם.

חזור לאתר