חדשות / ת"א (חי') 24529-08-13 ש.נ. חץ מקרקעין בע"מ נ' עיריית קרית מוצקין

ת"א (חי') 24529-08-13 ש.נ. חץ מקרקעין בע"מ נ' עיריית קרית מוצקין

רקע:

-תובענה ע"ס 2,276,369 ש"ח, המופנית כלפי רשות מקומית בקשר עם היטלי פיתוח אשר נגבו מאת התובעות במשך השנים, ולטענת התובעות, שלא כדין. התובענה הינה תובענת השבה.

– התובעות הינן הבעלים של נכסי מקרקעין אשר בעבר שימשו במחנה הצבאי "כורדני", ומצויים כעת תחת תחום שיפוטה של הנתבעת;

-בקשר עם פיתוח הקרקע הוטלו על ידי הנתבעת היטלי מים, ביוב, סלילה, מדרכה ותיעול, בנוגע לרכיב הקרקע ובנוגע לרכיב הבינוי, היטלים אשר שולמו על ידי התובעות תחת מחאה, וכעת הן דורשות השבת הסכומים אשר שולמו.

טענות הצדדים:

התובעות טענו כי הנתבעת לא הייתה מוסמכת לשלוח דרישות תשלום בגין היטלי מים וביוב לאחר שהוקם תאגיד המים "פלגי מוצקין" – אשר החל פעילותו בטרם הוטלו ההיטלים ולכל הפחות, מן הראוי לנכות מההיטלים אשר נגבו בהקשר של היטלי ביוב ומים את רכיב המע"מ. בנוסף טוענת, כי מוצדק להשיב חלק מההיטלים בהתבסס על כך כי תעריפי ההיטלים הינם בלתי סבירים לאור אי עדכונם משך שנים רבות או לאור פגמים בתעריפי חוקי העזר לעניין מים וביוב. כמו כן, טוענת כי מוצדק להשיב גביית יתר בגין חיובים כפולים באשר להקמת מכון טיהור. בנוסף, טוענת כי הוטלו חיובים מופרזים בגין רכיב הקרקע.

הנתבעת טענה לחוסר סמכות עניינית של ביהמ"ש בכל הנוגע להיטלי המים והביוב, או אגרת הנחת צינורות, שכן לגישתה, מסגרת הסמכויות של גופי הערר הוסדרה בחקיקה ספציפית ובה חוק הרשויות המקומיות (ביוב) התשכ"ב 1962, ופקודת העיריות (אספקת מים).

החלטה:

ביהמ"ש לא ראה לנכון לקבוע כבר בשלב מוקדם זה כי בית משפט השלום אינו מוסמך לדון בחלקים מן התובענה, ומצא להותיר הכרעה זאת לשלב מתקדם. החלטה משלימה באשר לזימון הצדדים לקדם משפט בו ייבחן אופן קידום ההליך, תינתן בנפרד.

צור קשר

אנא מלא את הטופס הבא ואנו נשמח ליצור איתך קשר בהקדם

ההודעה נשלחה!

נציג מטעמנו איצור עימך קשר בהקדם.

חזור לאתר