חדשות / ת"צ (מינהליים חי') 28420-12-17 פייסחוב ואח' נ' עיריית חדרה

ת"צ (מינהליים חי') 28420-12-17 פייסחוב ואח' נ' עיריית חדרה

עניינה של הבקשה בטענה להטלת חיובי ארנונה בגין כלל השטחים המשותפים במבני מגורים משותפים בתחומה של העירייה בניגוד ל"חוקי ההקפאה".

עילת תביעה: תביעה נגד רשות להשבת סכומים שגבתה שלא כדין, כמס, אגרה או תשלום חובה אחר.

קבוצה מיוצגת: 

כל מי שמחזיק דירת מגורים ומשלם ארנונה עבור שטחים משותפים, הכוללים לצורך חישוב הארנונה כלל השטחים המשותפים, וזאת כאשר שיטת חישוב שטחים משותפים לפי הוראות צו הארנונה "המוקפא" מותירה לגבות ארנונה רק בגין חדרי מדרגות ו -שטח מקורה צמוד לבניין;

-כל מי שמחזיק דירת מגורים ומשלם ארנונה לפי שיטת חישוב העמסה של שטחים משותפים המותרים לחיוב באופן שגוי ו/או נוגד הוראות צו הארנונה, וזאת על ידי חישוב סך שטחי מגורים ללא שטחי מרפסות, חישוב שיעור העמסה ו/או חלק יחסי של הדירה מבלי לחשב שטח הדירה יחד עם המרפסות ביחס לכלל שטחי דירות עם המרפסות, ואי חיוב מרפסות פתוחות ו/או לא מקורות בסך שטח מגורים לחיוב;

-כל מי שמחזיק דירת מגורים ומשלם ארנונה לפי שיטת חישוב העמסה של שטחים משותפים קומתיים המותרים לחיוב באופן שגוי ו/או נוגד הוראות צו הארנונה, וזאת על ידי חלוקה של שטח משותף קומתי בין הדירות באותה קומה במקום לצרפו לכלל השטח המשותף, ולחלקו בין כלל הדירות לפי חלק יחסי של שטח הדירה במבני מגורים. שיטת חישוב זו פוגעת באופן ישיר בבעלי דירות קטנות יותר במבני מגורים.

סעד מבוקש: כספי; הצהרתי  סכום תביעה אישי: 1,794 ש"ח סכום תביעה קבוצתי: 12,000,000 ש"ח

החלטות ביניים: הבקשה לאישור אינה כוללת את הפירוט הנדרש לפי תקנה 2 (א) לתקנות תובענות ייצוגיות התש"ע – 2010. ניתנת למבקשים אפשרות להגיש בקשה מתוקנת הכוללת את כל הפירוט הנדרש בתקנות עד יום 31.12.17.

תוצאה משפטית : דחיית/מחיקת התביעה – חיוב בהוצאות: ביהמ"ש דחה את הבקשה לאישור התובענה הייצוגית, מן הטעם שעל המבקשים להמשיך ולנהל את ההליך במסגרת ועדת הערר, ובמסלול היחודי שנקבע לכך על ידי המחוקק, ולא בדרך של תובענה ייצוגית, על פי עקרונות פסק דין אספיאדה.

כמו כן, נדחתה הטענה שמשום שהם סבורים שיש ניגוד עניינים בכך שיועצת משפטית לוועדה מקבלת את שכרה מהמשיבה, הליכי הערר אליהם פנו בטלים מעיקרם. ככל שטענה זו עומדת למבקשים, יעלו אותה במסגרת הערעור על החלטת ועדת הערר, אם יוגש, ואין מדובר בבטלות של הליכי הערר.

בנוסף לכך, נדחתה הטענה כאילו נפגעה זכות הטיעון של המבקש בוועדת הערר. מהראיות עולה שזכות הטיעון של המבקש לא נפגעה כלל, והוא טוען בהרחבה גם מה שעליו לטעון, וגם דברים נוספים שאינם מתייחסים לנושאים העומדים על הפרק. חיובו בהוצאות משפט על ידי ועדת הערר אינו פגיעה בזכויות הטיעון שלו, בין היתר משום שעולה מההחלטות שהחיוב בהוצאות משפט הוא הדרך שבה מנסה הוועדה להתמודד עם טיעונים בלתי רלוונטיים של המבקש. המבקשים ישלמו למשיבה הוצאות משפט בסך 7,020 ₪.

צור קשר

אנא מלא את הטופס הבא ואנו נשמח ליצור איתך קשר בהקדם

ההודעה נשלחה!

נציג מטעמנו איצור עימך קשר בהקדם.

חזור לאתר