חדשות / ת"צ (מינהליים נצ') 44926-01-19 זידאני ואח' נ' הרי נצרת – מפעלי מים וביוב בע"מ

ת"צ (מינהליים נצ') 44926-01-19 זידאני ואח' נ' הרי נצרת – מפעלי מים וביוב בע"מ

נושא   רשויות מקומיות – תאגידי מים: עניינה של הבקשה בטענה לגבייה ביתר אשר מקורה בקביעה שגויה של "כמות צריכה נוספת".

עילת תביעה: תביעה נגד רשות להשבת סכומים שגבתה שלא כדין, כמס, אגרה או תשלום חובה אחר

קבוצה מיוצגת: צרכנים אשר חויבו על ידי המשיבה בכמות צריכה נוספת, אשר נקבעה בהתאם לסכום כמות מוכרת שהושב ביחס לתקופת החיוב האחרונה במסגרתה בוצעה מדידה בפועל, ולא חושב גם ביחס לתקופות סמוכות שקדמו לתקופת החיוב.

סעד מבוקש: צו עשה; הצהרתי; השבה

סכום תביעה אישי: 1,681.31 ש"ח סכום תביעה קבוצתי: לא צוין

צור קשר

אנא מלא את הטופס הבא ואנו נשמח ליצור איתך קשר בהקדם

ההודעה נשלחה!

נציג מטעמנו איצור עימך קשר בהקדם.

חזור לאתר