חדשות / ת"צ (מינהליים ת"א) 4788-12-18 שמואלי ואח' נ' מי בת-ים תאגיד מים וביוב בע"מ

ת"צ (מינהליים ת"א) 4788-12-18 שמואלי ואח' נ' מי בת-ים תאגיד מים וביוב בע"מ

איחרתם בתשלום המים וקיבלתם את החשבון בדואר רשום? המדובר בבקשה לתובענה ייצוגית הדורשת מתאגיד המים השבה.

נושא   רשויות מקומיות – גבייה: תביעה זו נועדה להשבת הוצאות גביה שגבתה המשיבה בגין מכתבים בדואר רגיל ורשום ובגין עיקולי בנק שנגבו שלא כחוק מהמבקש, וכמוהו גם מכל החייבים למשיבה עליהם הטילה הוצאות גביה, בשל גביה אוטומטית עיוורת וגורפת בסכום המרבי הקבוע בתקנות המסים (גבייה).

עילת תביעה: תביעה נגד רשות להשבת סכומים שגבתה שלא כדין, כמס, אגרה או תשלום חובה אחר.

קבוצה מיוצגת: כל ציבור החייבים למשיבה בגין תשלומי חובה ודוחות חניה, אך לא רק, אשר לגביהם הופעלו הליכי גביה במסלול המינהלי וחויבו או שמהם נגבו הוצאות גביה בגין מכתבים (בדואר רגיל ורשום) אך גם כל הוצאת גביה אחרת, בסכומים המירביים באופן אוטומטי עיוור וגורף.

סעד מבוקש: השבה; הצהרתי

סכום תביעה אישי: 137.40 ש"ח סכום תביעה קבוצתי: 3,000,000 ש"ח

ביהמ"ש אישר את בקשת ההסתלקות על רקע קיומה של תובענה קודמת באותו עניין. אין צו להוצאות.

צור קשר

אנא מלא את הטופס הבא ואנו נשמח ליצור איתך קשר בהקדם

ההודעה נשלחה!

נציג מטעמנו איצור עימך קשר בהקדם.

חזור לאתר