חדשות / 18823-06-17 לנדא ואח' נ' עירית בני ברק

18823-06-17 לנדא ואח' נ' עירית בני ברק

נושא: רשויות מקומיות – גבייה: עניינה של הבקשה בטענה שהמשיבה גובה ריבית ביתר בכך שגובה ריבית פיגורים בגין איחור בתשלומי ארנונה.

עילת תביעה: תביעה נגד רשות להשבת סכומים שגבתה שלא כדין, כמס, אגרה או תשלום חובה אחר.

קבוצה מיוצגת: כל הנישומים בתחום שיפוט עיריית בני ברק אשר שילמו את תשלומי הארנונה ע"פ הסדר תשלומים, כאשר הנתבעת המציאה את דרישות התשלום לאחר המועד החוקי לשילומו וחייבה את הנישומים בגין תקופת השתהותה הנ"ל.

סעד מבוקש: השבה   ;  סכום תביעה אישי: 8.64 ש"ח ;  סכום תביעה קבוצתי: 750,000 ש"ח

פסק דין: הוגשה בקשת הסתלקות מהתובענה הייצוגית.  בבקשת האישור, טענו המבקשים תשי טענות:1) תושבי העיר בני ברק מקבלים דרישות תשלום דו-חודשיות בגדר הסדר תשלומים, באיחור משמעותי, כך שלא נותרים להם 30 ימים לביצוע תשלום ללא הפרשי ריבית. 2) כי המשיבה קיבלה החלטה, בניגוד לדין, להקדים את מועדי החיוב של הסדרי תשלומים ליום ה-1 לכל חודש. המשיבה טענה שאין מעמד חוקי לדרישות התשלום מושא הדיון. המשיבה הוסיפה וטענה לחוקיות מועדי התשלום המוקדמים וכן כי התובענה אינה ראויה להתברר כייצוגית.  מאוחר יותר, התנהל מו"מ בין הצדדים, בעקבותיו, מועדי התשלום הרלוונטיים שונו ליום ה – 16 לחודש אי זוגי בשנת 2018 וכן נקבעו מועדי התשלום בצו הארנונה לשנת 2018.  בנסיבות אלו, הודיעו הצדדים כי מתייתר הצורך בהמשך ניהול ההליך והגישו את הודעת ההסתלקות מושא פסק דין זה. נוסף על כך, הומלץ כי ישולם למבקשים גמול בסכום של 1,500 ₪ וכן כי ישולם לבא כוחם שכ"ט בסכום כולל של 14,500 ₪. ניתן תוקף של פס"ד לבקשת ההסתלקות. הבקשה לאישור נמחקת והתובענה נדחית.

צור קשר

אנא מלא את הטופס הבא ואנו נשמח ליצור איתך קשר בהקדם

ההודעה נשלחה!

נציג מטעמנו איצור עימך קשר בהקדם.

חזור לאתר